POLITICS

สภาล่มอีก ก่อนพิจารณาร่างแก้ไข รธน.ปิดสวิตซ์ ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ

สภาล่มอีก ก่อนพิจารณาร่างแก้ไข รธน.ปิดสวิตซ์ ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ขณะ ส.ว.ถามกลับ ส.ส.เร่งพิจารณา รธน.หวังผลการเมืองหรือไม่

การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้ (25 ม.ค. 66) เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม โดยก่อนเริ่มพิจารณา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา หารือ ต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้หรือไม่ เพราะตามระเบียบวาระ คือ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้น จึงเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน และ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ตามลำดับ

ดังนั้น หากจะเลื่อนการพิจารณาต้องถามมติจากที่ประชุมก่อน อีกทั้งการเปลี่ยนระเบียบวาระในการประชุมร่วมกันของวิปฝ่ายต่ายๆ ไม่มี ส.ว.ร่วมประชุมอยู่ด้วย ทำให้ ส.ว.รู้สึกไม่สบายใจ

ด้านนายชวน หลีกภัย ผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมยืนยันว่า การเปลี่ยนระเบียบวาระประชุมเป็นอำนาจของประธาน ซึ่งได้ผ่านการหารือมาแล้วแม้ว่า จะไม่มีตัวแทนจากวุฒิสภาเข้าร่วมก็ได้แจ้งไปยังประธานวุฒิสภาให้ทราบแล้ว

แต่นายสมชาย ยังยืนยันว่า จะต้องถามมติที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยให้เลื่อนการพิจารณาหรือไม่ ตามข้อบังคับการประชุม หากรัฐสภาเห็นด้วย ที่ประชุมจะได้เดินหน้าตามมติ ขณะเดียวกันยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า วาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เคยถูกเสนอในที่ประชุมรัฐสภาและตกไปแล้ว แต่ถูกเสนอกลับมาพิจารณาใหม่ในช่วงเลือกตั้ง จะเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่

ขณะที่นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย ย้ำว่า วันนี้เป็นการประชุมวาระพิเศษ ซึ่งผ่านการพิจารณาเลื่อนระเบียบวาระมาแล้ว หากให้ลงมติ ตามญัตติของนายสมชาย จะเป็นการสร้างบรรทัดฐาน ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในรัฐสภาไทย อย่างไรก็ตาม หากวุฒิสภา ไม่ต้องการพิจารณาร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาไม่ขอพิจารณาระเบียบวาระนี้ ซึ่งจะทำให้องค์ประชุมอยู่ครบ และการประชุมเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมมองว่า เหตุที่ ส.ว.พยายามขัดขวางไม่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เพราะมีสาระสำคัญเรื่องการตัดอำนาจ ส.ว.ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และ นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.

อย่างไรก็ตาม นายชวน เดินหน้าตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อลงมติตามญัตติที่ นายสมชาย เสนอ และในระหว่างที่รอองค์ประชุมนายชวน ได้กำชับไปถึงสมาชิกทุกคนว่า รัฐสภาแห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยคนส่วนใหญ่ หากคนส่วนใหญ่เกเรไม่รับผิดชอบ ก็อยู่มาไม่ได้ถึง 4 ปี ดังนั้นต้องให้เกียรติสมาชิกด้วย ตนเองย้ำมาตลอดว่ารัฐสภาอยู่ได้เพราะความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเข้าใจดีว่า กว่าจะมาเป็นผู้แทนได้มันยาก ไม่มีใครลอยมาได้ อีกทั้งต้องต่อสู้มาด้วยความยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ไม่โกงเลือกตั้ง ดังนั้นขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงสั้นๆ ก่อนจะถึงวันที่ 23 มีนาคม สมาชิกต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เวลาอาจจะน้อยแต่มีค่ามาก ขอให้สมาชิกร่วมทำงาน ด้วยความรับผิดชอบ

จากนั้น นายชวนรายงานตัวเลขสมาชิกที่แสดงตน จำนวน 245 คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งจากจำนวน 337 คน จึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 13.35 น.

Related Posts

Send this to a friend