POLITICS

‘เพื่อไทย’ เปิดตัว 50 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.

ชูสโลแกน “เลือกเพื่อไทย เลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้คนกรุงเทพฯ” หวังลดรายจ่าย เพิ่มรายได้กระจายความมั่งคั่งให้คนกรุง

วันนี้ (24 มี.ค. 65) พรรคเพื่อไทยจัดงาน “Bangkok Bling กรุงเทพฯ มั่งคั่ง” เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สังกัดพรรคเพื่อไทย ทั้ง 50 เขต พร้อมวิสัยทัศน์และนโยบาย โดยมี นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. พรรคเพื่อไทย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. พรรคเพื่อไทย คณะกรรมการบริหาร พรรคเพื่อไทย และ น.ส. แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เข้าร่วมงาน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีกล่าวเปิดงานว่า “เลือกเพื่อไทย เลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร”

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย ในฐานะเป็นพรรคการเมือง เป็นสถาบันการเมืองของพี่น้องประชาชน เห็นคุณค่า เห็นชีวิตของพี่น้องชาว กทม. ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในโอกาสครั้งนี้ เป็นโอกาสของพี่น้องชาว กทม. ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เราเลยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 50 เขต เพราะเราเห็นความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพฯ เรามีนโยบายเฉพาะ เรามั่นใจจะตอบสนองพี่น้องได้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ส.ก. สามารถกำหนดอนาคตของ กทม.ได้ เพราะงบประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อปี อยู่ที่การอนุมัติของสภากรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการตรวจสอบควบคุม เสนอแนะ ฝ่ายบริหารของ กทม.

“พรรคเพื่อไทยโอบอุ้มสนับสนุนอย่างเต็มที่ เป็นภาพที่จะสร้างว่ากรุงเทพฯ มั่งคั่ง Bangkok Bling ได้จริง ๆ จึงขอฝาก ส.ก. ทั้ง 50 เขต ในวันเลือกตั้ง เข้าคูหา กาเพื่อไทย” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าว

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตจอมทอง พรรคเพื่อไทย (เฮียล้าน จอมทอง) กล่าวว่า นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอำนาจ กรุงเทพฯ ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง ส.ก. รวม 8 ปี พร้อมกับแต่งตั้ง ส.ก. 30 คน ซึ่งไม่เคยลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวจอมทองสักครั้ง แม้จะไม่ได้เป็น ส.ก. แต่ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องมากว่า 20 ปี เสมือนเป็น ‘ส.ก.นอกสภา’ พร้อมตอกย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของ ส.ก. ว่าทำหน้าที่เหมือน ส.ส. ของคนกรุงเทพฯ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ออกข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพฯ พิจารณางบประมาณ ที่ผู้ว่าฯ กทม. เสนอมา ตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนกรุงเทพฯ ซึ่งมีทั้งประชากรจริงและประชากรแฝงทุกคน

นายสุทธิชัย กล่าวว่า การเป็น ส.ก. คือการแก้ปัญหาทั้งในสภา กทม. และนอกสภา ซึ่งคือการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวกรุงเทพฯในทันที เช่น การลงพื้นที่ตรวจ ATK เชิงรุก จัดชุดยาเพื่อให้ประชาชนทำ Home isolation ประสานหาเตียง พร้อมย้ำว่ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะดูแลคนกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพฯ หรืออยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ขอให้ชาวกรุงเทพฯ มั่นใจว่า เลือกเพื่อไทย เลือกอนาคตที่มั่งคั่ง ให้คนกรุงเทพฯ

“การเป็น ส.ก. แบบเฮียล้าน ไม่ใช่คนที่ลงพื้นที่เฉพาะเวลาใกล้เลือกตั้งแล้วนั่งทำงานในห้องแอร์ แต่คือการเป็นคนพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชน เข้าถึง พึ่งได้ ไม่นิ่งดูดาย เจอปัญหาต้องหาวิธีแก้ไข ทั้งการออกข้อบังคับต่างๆ ตามกลไก หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านอกสภา เพราะบางปัญหาต้องแก้ทันที รอไม่ได้” นายสุทธิชัย กล่าว

จากนั้น เป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ของพรรค จำแนกแต่ละโซน นำเสนอแต่ละนโยบาย นายวิพุธ ศรีวะอุไร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางรัก นำเสนอนโยบายด้านการคมนาคม ที่เสนอให้มีการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน “30 บาท ถึงที่หมาย” และเสนอให้กรุงเทพมหานครขายสัมปทานโครงการขนส่งมวลชนให้กับกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ผู้โดยสารจะเข้ามาใช้งานมากขึ้น ทำให้ค่าตั๋วโดยสารถูกลงด้วย

นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตราชเทวี กล่าวว่า แม้ในกรุงเทพฯ จะมีโรงพยาบาลรัฐอยู่หลายแห่ง แต่มักจะรักษาเฉพาะโรคยากๆ ทำให้กรุงเทพฯ ทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามารักษาจนไม่มีเตียงมากพอ โอนเชื่อว่าเราต้องมีโรงพยาบาลชุมชนกระจายตัวอยู่ทั่วเขตของกรุงเทพฯ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยในขั้นปฐมภูมิ เพื่อที่จะสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องข้ามเขต ให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแม้ในยามวิกาล ความมั่งคั่งที่พรรคเพื่อไทยมอบให้ คือสุขภาพที่ดีนั่นเอง

ส่วน ทิพจุฑา บุนนาค ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางพลัด ระบุว่า 50 เขต 50 โรงพยาบาล จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขที่เกิดขึ้นได้จริง แล้วจะทราบประโยชน์สูงสุดให้คนกรุงเทพฯจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน สามารถการันตีได้ว่าไม่ว่านาคตจะเจอโรคระบาดอะไร ประชากรชาวไทย ก็จะมีที่รองรับ และสามารถดูแลกันได้ไม่มีการปล่อยให้นอนตายข้างถนนเหมือนอย่างที่ผ่านมา เพื่อไทย 50 เขต 50 โรงพยาบาลจะเกิดขึ้นได้จริง หากคุณเลือก ส.ก. พรรคเพื่อไทย

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตมีนบุรี ขึ้นกล่าวนโยบายหัวข้อ “437 สถานศึกษา พัฒนาสร้างรายได้” ระบุว่า โจทย์สำคัญคือการพัฒนาทักษะหรือ Reskill เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำวิชาชีพ และเพิ่มรายได้มากขึ้น โดยการเปิดพื้นที่โรงเรียนในสังกัด กทม. 437 แห่ง ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ รวมทั้งการศึกษานอกระบบ โดย กทม. มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณ จัดจ้างครู และอุปกรณ์

“เลือกพรรคเพื่อไทย เลือกอนาคตทางการศึกษา ให้คนกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต” นายวิรัตน์ กล่าว

นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดกระบัง กล่าวถึงนโยบาย กองทุนพัฒนาชุมชน 200,000 บาท ต่อปี ให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการฟื้นฟูนโยบายกองทุน SML สมัยพรรคไทยรักไทย และพรรคเพื่อไทย ภายใต้รัฐบาลของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประชาชนสามารถนำกองทุนส่วนนี้มาแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกจุด ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หรือคอนโด เป็นกองทุนที่เปิดโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลง ในชุมชน หมู่บ้าน คอนโด พลิกฟื้นให้เราทุกคนกลับมามีความสุขอีกครั้ง

“ประชาธิปไตยที่กินได้ เกิดจากการกระจายอำนาจ เข้าคูหารอบนี้ มีเวลา 3 วินาที จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน แล้วคอนโด เลือกเพื่อไทย เพื่ออนาคตที่มั่งคั่งของกรุงเทพฯ” สุรจิตต์ กล่าว

สำหรับการจัดงาน มาในธีม ‘Bangkok Bling กรุงเทพฯ เมืองมั่งคั่ง’ รูปแบบเหมือนเทศกาลงานดนตรี มีการจัดแสดงดนตรีสด โดยวง T_047 และ เอ้ the voice (เอ้-กุลจิรา ทองคง) ตัวแทนของนักดนตรีและอาชีพกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการธุรกิจกลางคืน ในช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 และยังมีการนำบูทขายอาหารสตรีทฟู้ด ทั้งร้านไก่กรอบป้าแก้ว ลาบเสียบ หมูกรอบ ขนมครกร้านน้องกะทิ รวมถึงประชาชนเบียร์ โดยการนำอาหารไทยริมทาง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพฯ เมืองหลวงของสตรีทฟู้ด เป็นสวรรค์ของอาหารริมทาง และยังเป็น Soft power ของประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 340,000 ล้านบาทในปี 2564 จากการคาดการณ์ของยูโรมอนิเตอร์ ผู้ให้บริการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด และข้อมูลข่าวกรองด้านธุรกิจระดับโลก

Related Posts

Send this to a friend