POLITICS

ครม.เห็นชอบต่ออายุราชการ ปลัดกระทรวงพลังงานออกไปอีกหนึ่งปี

ครม.เห็นชอบ ต่ออายุราชการ ‘กุลิศ สมบัติศิริ’ ปลัดกระทรวงพลังงานออกไปอีกหนึ่งปี ‘สุพัฒนพงษ์’ แจง ต่ออายุราชการเพราะจำเป็นสานงานต่อด้านพลังงาน

วันนี้ (23 ส.ค. 65) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบต่ออายุราชการ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ออกไปอีกหนึ่งปี ส่วนเหตุผลที่มีการต่ออายุราชการ เนื่องจากจะให้นายกุลิศ ดูแลเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานต่อ เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำต่อเนื่อง และตัวนายกุลิศต้องประสานกับหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันแก้ไขวิกฤตพลังงาน

สำหรับความคืบหน้า พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงิน ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง นั้น นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนจะกู้ธนาคารใด มีอยู่ในใจแล้วแต่เป็นธนาคารของรัฐ

Related Posts

Send this to a friend