POLITICS

วุฒิสภา ตีตก ‘สถาพร วิสาพรหม’ นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

วุฒิสภา ตีตก ‘สถาพร วิสาพรหม’ นั่งกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบ 41 คะแนน ไม่เห็นชอบ 138 คะแนน ไม่ออกเสียง 27 คะแนน

วันนี้ (23 พ.ค.66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายสถาพร วิสาพรหม ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

โดยหลังจากที่ประชุมได้พิจารณารายงานตรวจสอบเป็นการลับ และลงมติเป็นการลับ มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 41 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 138 คะแนน ไม่ออกเสียง 27 คะแนน ซึ่งได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ประธานในที่ประชุม จึงระบุว่า นายสถาพร เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Related Posts

Send this to a friend