POLITICS

นายกฯ​ นำถกคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ เร่งสร้างความรับรู้ จับตาบ่ายประชุม สมช.

วันนี้ (23 ม.ค. 66) พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ 1/2566​ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมว่า​ เพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนมา ขอให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง อยากให้ทุกคนสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ได้ว่า เราจัดตั้งมาเพื่ออะไร ขอบคุณในผลงานที่ผ่านมา และต้องชี้แจงเพิ่มเติม ว่าเราได้อะไรมาแล้วบ้าง และ จะทำอะไรต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และ ให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.00 น.​นายก​รัฐมนตรี​จะเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมจะมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ถึงภาพรวมการดำเนินการในการรักษาความมั่นคง​ ปี 2565 และแผนบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง พ.ศ 2566-2570 /นอกจากนี้จะมีการรายงานผลการฝึกบริหารวิกฤตระดับชาติพ.ศ 2565 รวมไปถึงรายงานสถานการณ์การแทรกแซงจากต่างชาติในห้วงปัจจุบัน /และความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย- กัมพูชาบ้านหนองเอี่ยน​- สตึงบท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ขณะเดียวกันที่ประชุมจะมีการพิจารณาการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ แผนขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย ร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงพ.ศ 2566 ถึงพ.ศ 2570 /ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายพ.ศ 2566-2570 /ร่างแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ พ.ศ 2566 -​2570 และการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

ด้าน พลเอกประวิตร​ วงษ์สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี​ ซึ่งต้องจับตาว่าจะเข้าร่วมการประชุมสภาความมั่นคงหรือไม่ หลังจากที่ มีหลายฝ่ายจับตาว่า เป็นการหลีกเลี่ยงการพบกันระหว่าง 2​ป.​

Related Posts

Send this to a friend