POLITICS

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ‘สิระ เจนจาคะ’ พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

วันนี้ (22 ธ.ค. 64) เวลา 15:00 น. ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัยคำร้อง เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงข้อเท็จจริงสรุปความได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ถูกกล่าวหาและเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 ฐานฉ้อโกง ของศาลแขวงปทุมวัน ไม่มีการอุทธรณ์คดีดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ และเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ไม่ปรากฏข้อความการต้องขัง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเอกสารได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 54 จึงค้นหาข้อมูลไม่ได้ 

“หลังจากศาลแขวงปทุมวันมีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 ได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ถือว่าไม่เคยถูกฉ้อโกงจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถือว่าไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน แต่การได้รับประโยชน์ไม่มีผลเป็นการลบล้างความผิดตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 ของศาลแขวงปทุมวัน”

พิสูจน์ได้ว่า พ.ต.อ.เขมรินทร์ เป็นผู้เสียหาย และถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุด รัฐธรรมนูญห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง หากเคยต้องคำพิพากษาทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ มิใช่ต้องไม่มีขณะรับเลือกตั้ง แต่ต้องไม่มีขณะทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย จึงเป็นกรณีที่ทำให้ผู้ถูกร้องมีลักษณะต้องห้ามตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 4 ก.พ. 2562 แล้ว แต่ รธน. มาตรา 100 บัญญัติให้สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง จึงสิ้นสุดลงนับแต่วันเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 

“สมาชิกภาพ ของ ส.ส. ของผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตาม รธน. ม.101 (6) ประกอบ 98 (10) นับแต่วันเลือกตั้ง ส.ส. คือวันที่ 24 มี.ค. 2562 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบ คือวันที่ 22 ธ.ค. 2564 เป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง”

Related Posts

Send this to a friend