POLITICS

แนะประชาชนเลี่ยงเดินทางโดยไม่จำเป็น ลดแออัด ปลอดภัยจากโควิด -19

วันนี้ (22 ม.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงการระบาดของโอมิครอนในช่วงตรุษจีน แนะประชาชนเลี่ยงเดินทางโดยไม่จำเป็น ลดแออัด ย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ จากเดิมที่มีการรวมตัวของคนในครอบครัว ให้เน้นปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อภายในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการฉลองตรุษจีนทางออนไลน์มากขึ้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังแนะประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1) วันจ่าย : ควรวางแผนการซื้อและใช้เวลาให้สั้นที่สุด เลือกซื้อสิ้นค้าสดใหม่จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่มีการประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus หรือจากร้านค้าที่มีระบบออนไลน์ หากจับจ่ายในตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เลี่ยงจุดแออัด

2) วันไหว้ : ล้างวัตถุดิบให้สะอาด ปรุงอาหารสุกทุกเมนู หากทิ้งอาหารไว้นานหลายชั่วโมงให้อุ่นอาหารอีกครั้งก่อนนำมาบริโภค ลดการเผากระดาษ ใช้ธูปสั้นหรือธูปไฟฟ้า เลี่ยงการปักธูปลงในอาหารโดยตรง จัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทั้งสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะที่ทำกิจกรรม

3) วันเที่ยว : ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่าง เลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เลือกใช้บริการจากสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวที่มีสัญลักษณ์ Thai Stop COVID 2 Plus หรือ SHA+ และเมื่อกลับถึงบ้านให้ทำความสะอาดร่างกายทันที

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม รวม 8,112 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,935 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 177 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,582 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,231 ราย เสียชีวิต 19 ราย

Related Posts

Send this to a friend