POLITICS

มท.1 เตรียมหารือกระทรวงการคลังเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137

วันนี้ (21 มี.ค. 66) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง กรณีสารกัมมันตรังสีซีเซียม137 ในจังหวัดปราจีนบุรีว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกฝ่ายปกครองในการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแจ้งสิ่งผิดปกติกลับมายังเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันต้องช่วยกันเฝ้าระวัง รวมถึงการพิจารณาประกาศพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเพราะว่าศาลได้ฟุ้งกระจายและเตรียมหารือแนวทางเยียวยาว่าจะต้องมีการพิจารณาประเด็นใดบ้าง ก่อนหารือกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ ไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมหรือภัยหนาวที่เป็นเรื่องเก่า

พร้อมกันนี้ รมว.มหาดไทย ยังยืนยันว่า งบประมาณเยียวยาไม่มีปัญหา เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีงบทดลองจ่ายอยู่ที่จังหวัดอยู่แล้ว ส่วนกรณีที่นักวิชาการให้ความเห็นว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้ 2-5 ปีนั้น พลเอกอนุพงษ์กล่าวว่า เรื่องนี้จะต้องมีการหารือกัน โดยเฉพาะจะให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งท้องถิ่นจะต้องประสานกับกระทรวงสาธารณสุข

Related Posts

Send this to a friend