POLITICS

วิษณุ ย้ำยังเรียก ครม.เหมือนเดิม ไม่ต้องมีรักษาการ เตรียมแจงเรื่องกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้ (21 มี.ค. 66) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียกคณะรัฐมนตรีหลังการยุบสภาว่า ยังเรียกเหมือนเดิม ไม่ต้องมีคำว่ารักษาการ เพราะคำว่ารักษาการจะใช้ในกรณีรัฐมนตรีไม่อยู่แล้วมีคนทำหน้าที่แทน และตอบรับว่า วันนี้จะมีการชี้แจงเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในช่วงหลังยุบสภา

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังการยุบสภา นายกรัฐมนตรีได้กำชับอะไรหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่ายังไม่ได้เจอกันเลย ซึ่งจะเจอกันในการประชุมวันนี้

Related Posts

Send this to a friend