POLITICS

ปลัดแรงงาน ย้ำ ค่าแรงขั้นต่ำยังใช้สูตรเดิม มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ม.ค. 67

ปลัดกระทรวงแรงงาน ย้ำ ค่าแรงขั้นต่ำยังใช้สูตรเดิม สูงสุด ภูเก็ต วันละ 370 บาท ต่ำสุด นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา วันละ 330 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

วันนี้ (20 ธ.ค. 66) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 เพื่อพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 โดยได้นำข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาประกอบการพิจารณา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 แล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2567 เนื่องจากสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างใช้ใน การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 เป็นสูตรที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดทุกจังหวัดใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการพิจารณาด้วยเหตุและผลบนข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ปรับอัตราค่าจ้างด้วยความเหมาะสม และความเป็นจริง เป็นการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคเป็นธรรม และน่าเชื่อถือ

นายไพโรจน์กล่าวถึงข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่า คณะกรรมการค่าจ้างจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงสูตร ในการกำหนดอัตราค่าจ้าง เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่โดยเร็ว เมื่อสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำเพิ่มในอัตราวันละ 2-16 บาท เฉลี่ย 2.37% แบ่งเป็น 17 อัตรา ตามมติเดิม ดังนี้

1.ค่าจ้าง 370 บาท จังหวัดภูเก็ต

2.ค่าจ้าง 363 บาท กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

3.ค่าจ้าง 361 บาท จังหวัดชลบุรี และระยอง

4.ค่าจ้าง 352 บาท จังหวัดนครราชสีมา

5.ค่าจ้าง 351 บาท จังหวัดสมุทรสงคราม

6.ค่าจ้าง 350 บาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรีฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่

7.ค่าจ้าง 349 บาท จังหวัดลพบุรี

8.ค่าจ้าง 348 บาท จังหวัดสุพรรณบุรี นครนายก และหนองคาย

9.ค่าจ้าง 347 บาท จังหวัดกระบี่ และตราด

10.ค่าจ้าง 345 บาท จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา พังงา จันทบุรี สระแก้ว นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ตาก และพิษณุโลก

11.ค่าจ้าง 344 บาท จังหวัดเพชรบุรี ชุมพร และสุรินทร์

12.ค่าจ้าง 343 บาท จังหวัดยโสธร ลำพูน และนครสวรรค์

13.ค่าจ้าง 342 บาท จังหวัดนครศรีธรรมราช บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และเพชรบูรณ์

14.ค่าจ้าง 341 บาท จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี พัทลุง ชัยภูมิ และอ่างทอง

15.ค่าจ้าง 340 บาท จังหวัดระนอง สตูล เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี มหาสารคาม ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และราชบุรี

16.ค่าจ้าง 338 บาท จังหวัดตรัง น่าน พะเยา และแพร่

17.ค่าจ้าง 330 บาท จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

โดยมีอัตราสูงสุด ในจังหวัดภูเก็ต คือ วันละ 370 บาท และอัตราต่ำสุด ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา คือ วันละ 330 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นายไพโรจน์กล่าวว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อให้แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้าง และลูกจ้าง สามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

Related Posts

Send this to a friend