POLITICS

ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พิจารณารับคำร้องกกต.ยื่นขอให้ยุบพรรคก้าวไกล

ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พิจารณารับคำร้องกกต.ยื่นขอให้ยุบพรรคก้าวไกล เหตุเอกสารประกอบคำร้องบางรายการไม่ชัดเจน ให้ยื่นใหม่ภายใน 7 วัน

วันนี้ (20 มี.ค. 67) ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอกสารคำร้องที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก กกต.ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทน กกต. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ(2) จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมา โดยเป็นการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-filing ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด

แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องในวันนี้ เนื่องจากคำร้องที่ กกต.ของให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคําสั่งยุบพรรคก้าวไกล (เรื่องพิจารณาที่ 10/2567 ) ยังมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจน จึงขอให้ผู้ร้องส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจน ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

Related Posts

Send this to a friend