POLITICS

‘สุชาติ’ แจง เด็กจบใหม่มีงานทำแล้วกว่า 80 %

‘รมว.แรงงาน’ แจง เด็กจบใหม่มีงานทำแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ยืนยันด้วยตัวเลขจากผู้ประกันตนประกันสังคม

วันนี้ (19 ธ.ค. 65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เด็กไทยตกงาน 1 ล้านคน รัฐควรทุ่มงบประมาณสนับสนุนทางการศึกษาให้คณะที่เป็นความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้เด็กๆ หันมาเรียนในสาขาวิชาเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนตลาดแรงงานบ้านเราไม่ขาดแคลน ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นั้น

จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า เด็กจบใหม่ในปี 63 – 65 มีอยู่จำนวน 1,193,376 ราย เมื่อตรวจสอบจากฐานทะเบียนประกันสังคมในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำและมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวจำนวน 957,900 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.27 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีละมีเด็กจบใหม่ทยอยเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 33 ปีละหลายแสนคน ส่วนที่เหลือจะหันไปประกอบอาชีพอิสระ เข้าสู่ตลาดงานต่างประเทศ และตัดสินใจเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Co – payment จ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 56,492 ราย แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ จำนวน 294,916 ราย โครงการส่งเสริมรักษาการจ้างงาน SMEs เกิดการจ้างงานผู้ประกันตนรายใหม่ จำนวน 57,036 ราย โครงการ Factory Sandbox เกิดการจ้างงานผู้ประกันตนรายใหม่ 48,716 ราย

นอกจากนี้ ยังมีการจ้างงานภาครัฐ จาก พ.ร.ก.กู้เงิน และงบประมาณประจำปี ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังดำเนินการฝึกทักษะฝืมือเพื่อการประกอบอาชีพรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ อาทิ หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารไทย ผู้ประกอบอาหารฮาลาล นวดไทยและสปา พนักงานผสมเครื่องดื่ม บาเทนเดอร์ พนักงานดูแลเรือ ช่างซ่อมบำรุง คนขับรถ เน้นฝึกสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลัก อาทิ

ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น กระทรวงแรงงานยังได้ให้กรมการจัดหางาน Matching ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะของเด็กจบใหม่เพื่อให้เรียนจบแล้วสามารถได้งานทำในสถานประกอบการเหล่านั้นได้ทันที รวมทั้งจัดงานนัดพบแรงงานในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

“จะเห็นได้ว่าผลพวงจากการที่รัฐบาล ภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการเปิดประเทศและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งเด็กจบใหม่และผู้ต้องการหางานทำต่างทยอยเข้าสู่ระบบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง จึงทำให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น” นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด

Related Posts

Send this to a friend