POLITICS

ครม. ไฟเขียว เสริมสภาพคล่องโรงรับจำนำรัฐ 500 ล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (2 ส.ค. 65) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท ของสำนักงานธนานุเคราะห์ ออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2567 โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองหมุนเวียนในการรับจำนำและเสริมสภาพคล่องกิจการโรงรับจำนำภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ประชาชนมาใช้บริการรับจำนำอย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend