POLITICS

‘ชัชชาติ’ กำชับเขต ตรวจสถานประกอบการทุกแห่ง วางแนวทางดูแลความปลอดภัยประชาชน

‘ชัชชาติ’ กำชับเขต ตรวจสถานประกอบการทุกแห่ง พร้อมขอความร่วมมือวางแนวทางดูแลความปลอดภัยประชาชน

วันนี้ (7 ธ.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ว่า วันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนติดตามงานในเรื่องต่าง ๆ ที่ดำเนินการมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ฟุตบาททางเท้า หาบเร่แผงลอย ปัญหาการจราจร เป็นต้น โดยมีเรื่องหลักๆ ที่สำคัญเป็นเรื่องการทำตามนโยบายของรัฐบาล คือ เรื่องการเปิดสถานบริการตี 4 (เวลา 04.00 น.) ซึ่งปัจจุบันสถานบริการตามที่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเน้นเฉพาะสถานบริการที่ได้ใบอนุญาตอยู่แล้ว ที่มีทั้งในโซนนิ่งและนอกโซนนิ่ง ในเขตกรุงเทพฯ มีสถานบริการทั้งหมด 207 แห่ง อยู่ในโซนนิ่ง ที่สีลม RCA และรัชดาภิเษก มี 73 แห่ง อยู่นอกโซนนิ่ง 134 แห่ง มีที่อยู่ในโรงแรมทั้งหมด 32 แห่ง ซึ่งอยู่ในโซนนิ่ง 8 แห่ง นอกโซนนิ่ง 24 แห่ง ได้มอบหมายให้ทุกเขตไปสำรวจสถานบริการทั้งหมดและไปตรวจในกรอบกฎหมายที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ คือ เรื่องทางหนีไฟเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับเสียง เหตุเดือดร้อนรำคาญ เป็นต้น

ทั้งนี้สถานบริการมีหลายรูปแบบ อาจรวมถึงอาบอบนวดด้วย ไม่ใช่แค่สถานบันเทิงอย่างเดียว อย่างที่ดินแดงมีสถานบริการทั้งหมด 40 แห่ง แต่เป็นสถานบันเทิงแค่ 5 แห่ง จากการสอบถามสถานประกอบการในพื้นที่ดินแดงและห้วยขวางพบว่าผู้ที่มีใบอนุญาตก็อยากเปิดบริการเกือบทั้งหมด ส่วนที่สีลมยังไม่แน่ คงต้องดูรายละเอียดอีกทีว่าจะดำเนินการหรือว่าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แค่ไหน ซึ่งส่วนที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวข้องได้ดำเนินการไปแล้วคือเรื่องความปลอดภัย เรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญกับพี่น้องประชาชน

ส่วนเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงคือยาเสพติด เรื่องการขายแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน ขายแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มึนเมา รวมทั้งเมาแล้วขับ ต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องคือตำรวจอีกครั้งนึง แต่ในขั้นต้นให้ทางสำนักงานเขตลงตรวจสถานการณ์ทั้งหมดและเขียนมาตรการขึ้นมาโดยสมัครใจว่าสถานประกอบการมีมาตรการในการจะดูแลเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงอย่างไร เช่น เรื่องเมาแล้วขับจะมีการเตรียมที่เป่าวัดแอลกอฮอล์ให้ตรวจแบบสมัครใจได้หรือไม่ อย่างน้อยเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในข้อกังวลของประชาชน สุดท้ายแล้วเราคงไม่ได้อยู่กันด้วยกฎหมายอย่างเดียวแต่คงอยู่กันด้วยพันธะสัญญาต่อกัน ถ้าสถานประกอบการจะเปิดถึงตี 4 มีมาตรการอะไรหรือไม่ที่จะไม่สร้างภาระให้สังคม โดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขับ เรื่องยาเสพติด เรื่องขายเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์ให้เยาวชน และคนที่เมาอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหมด เป็นแนวทางเบื้องต้นจากนั้นคงมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ทุกร้านที่จะเปิดได้ต้องเป็นร้านที่ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend