POLITICS

มติ วิปวุฒิฯ สั่งงดประชุมกรรมาธิการ – อนุฯ ทั้งในสภาและออนไลน์ ชะลอโครงการ ส.ว.พบประชาชน

นายคำนูน สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวหลังการประชุมวิปวุฒิสภาถึงมาตรการรับมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการ อนุฯ ส.ว.งดประชุม จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ รวมทั้งการประชุมผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากต้องให้เจ้าหน้าที่ประสานทำงานเข้ามาในพื้นที่อาคารรัฐสภา และขอความร่วมมือสมาชิกให้ใช้ความระมัดระวังในการพบประชาชน

ส่วนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่มีการลงไปในแต่ละพื้นที่นั้น ที่ประชุมเห็นควรจะงดการลงพื้นที่ออกไปก่อน แต่ยังคงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ประสานดูแลรายละเอียด

นายคำนูณ กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่มีพนักงานราชการ ฝ่ายบริการ ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิค-19 นั้นนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ยืนยันต่อที่ประชุมว่ามีการดูแลเจ้าหน้าที่อย่างดีรวมทั้งบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยได้มีการตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการ รวมทั้งบุคลากรของวุฒิสภาที่เดินทางไปต่างจังหวัด ได้ให้เริ่ม WFH หรือตรวจสอบอย่าเข้มงวดหากต้องมาปฎิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสอบไทม์ไลท์พนักงานราชการ ฝ่ายบริการในวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมาเมื่อตรวจสอบแล้วคาดว่าน่าจะมีการติดเชื้อหลังจากวันดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ประธานวุฒิสภาได้เน้นย้ำว่าบุคลากรในทุกพื้นที่มีสิทธิ์เสี่ยงจึงขอให้พยายามดูแลอย่างดีที่สุด ลดการปฎิบัติงานในพื้นที่ให้มากที่สุด ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีน ให้สมาชิกนั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะดำเนินการจัดเตรียมให้กับสมาชิกรัฐสภาโดยการประสานงานของกระทรวงสาธารณสุขและกรรมาธิการการสาธารณสุข โดยมีการฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่ 8-9 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยกรณีนี้ถือเป็นความสมัครใจของสมาชิก ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

Related Posts