POLITICS

‘ธรรมนัส’ เผย โครงการผันน้ำยวม อยู่ในขั้นตอนการศึกษา

‘ธรรมนัส’ เผย โครงการผันน้ำยวม อยู่ในขั้นตอนการศึกษา ป้อง นายกฯ กรมชลประทานจะแก้ปัญหาเอง

วันนี้ (18 ธ.ค. 66) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ (คกก.) แก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรณีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เคลื่อนไหวทวงคำตอบ นายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากข้อคัดค้านโครงการผันน้ำยวม โดยเฉพาะรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่เห็นว่า ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษา เรื่องนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เดี๋ยวจะตอบแทนนายกรัฐมนตรี

“เรื่องนี้ไปถามท่านนายกฯ ไม่ได้ ต้องถามผม เดี๋ยวผมในฐานะกำกับดูแลกรมชลประทาน เดี๋ยวเขาแก้ปัญหาเอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบหลังถูกถามย้ำ เกี่ยวกับแนวโน้มการทบทวนการศึกษาผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผันน้ำยวม

Related Posts

Send this to a friend