POLITICS

‘สมคิด’ เผย งบฯ ปี 68 รัฐบาลเพิ่มงบลงทุน 1.2 แสนล้าน

ชี้ ‘เศรษฐา’เร่งหน่วยงานรัฐเบิกจ่ายงบฯ ปี 67 หลังผู้ประกอบการโวยรัฐเบิกจ่ายล่าช้า กระทบเศรษฐกิจประเทศ

วันนี้ (18 มิ.ย. 67) นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนในโครงการของรัฐบาลว่า มีการเบิกจ่ายล่าช้า ตรวจรับงานล่าช้า ส่งผลให้เม็ดเงินที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ดังนั้น นายเศรษฐาจึงขอความร่วมมือไปยังทุกหน่วยงานราชการให้เบิกจ่ายงบประมาณโดยเร่งด่วน เพราะงบประมาณปี 2567 เหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง 3 เดือนกว่า ๆ และหากเบิกจ่ายล่าช้าจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นายสมคิด กล่าวต่อว่า ในส่วนของงบประมาณปี 2568 ที่จะพิจารณาในสัปดาห์นี้ จะพบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณการลงทุนของภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงเพิ่มงบประมาณด้านการลงทุนเพิ่มจากเดิมอีก 1.2 แสนล้านบาท เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน รวมทั้งทุ่มงบประมาณด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ มั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกกระทรวงพร้อมชี้แจงการจัดทำงบประมาณในสภาแน่นอน

Related Posts

Send this to a friend