POLITICS

สธ.ร่วมฝึกซ้อมราชพฤกษ์ รับมือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากเหตุระเบิด Dirty Bomb

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธี เปิดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise: TTX) ภาคภาษาอังกฤษ หัวข้อ Radiological Medical Response Workshop หรือ การฝึกซ้อมราชพฤกษ์ คือการวางแผนและฝึกซ้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และบรรเทาเหตุ จากการโจมตีด้วยระเบิดกัมมันตรังสี หรือ Dirty Bomb และภัยจากกัมมันตรังสี หากมีการก่อวินาศกรรม ผ่านการจำลองสถานการณ์ ช่วยเสริมทักษะและประสิทธิภาพ การรับมือทั้งก่อนระหว่าง และหลังเหตุการณ์ทางรังสี รวมถึงกรณีภัยจากกัมมันตรังสี

สำหรับการจัดร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. DOS) และกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. DOE) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมแมริออท มาคีส์ ควีนส์ ปาร์ค กทม.

นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า “โดยปกติในทางการแพทย์ มีการนำสารกัมมันตภาพรังสี และรังสีก่อไอออนมาใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค เช่น นำมาใช้ในเครื่องเอกซเรย์ การฉายรังสีรักษามะเร็ง การรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษและมะเร็งไทรอยด์ การฝังแร่รักษามะเร็ง เป็นต้น หรือที่เรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สำหรับกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในการก่อการร้าย และการก่อวินาศกรรมได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี จำเป็นต้องมีทีมแพทย์ฉุกเฉินที่มีทักษะพิเศษ มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในด้านการรับมือดูแลผลกระทบที่เกิดจากรังสี และมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยชีวิตคนจำนวนมาก เมื่อเกิดสถานการณ์ เนื่องจากผลกระทบ ของเหตุการณ์อาจเป็นวงกว้าง และมีความซับซ้อน”

“ซึ่งการประชุมฝึกซ้อมราชพฤกษ์ในวันนี้ เป็นโอกาสในการแบ่งปันมุมมอง และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการตอบสนองทางการแพทย์ ในเหตุการณ์สำคัญทางรังสี ทั้งก่อนระหว่างและหลังเหตุการณ์ ทำให้ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และได้ทบทวนการปฏิบัติระดับชาติ ผ่านการฝึกและได้แนวคิดที่สำคัญ เกี่ยวกับวิธีระดมทรัพยากรที่จะตอบสนอง ต่อเหตุการณ์รังสีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมทักษะและประสิทธิภาพ ของการรักษาทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นการป้องกัน และดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน”

“การฝึกซ้อมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน ประกอบด้วยผู้แทน ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค ผู้แทนของ ปส.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.และหน่วยงานด้านการแพทย์และด้านการตอบสนองเหตุทางนิวเคลียร์ และรังสีจากประเทศต่างๆ จำนวน 12 ประเทศ

“โดยจะร่วมกันวางแผน และฝึกซ้อมการดำเนินงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบรรเทาเหตุ จากการโจมตีด้วยระเบิดกัมมันตรังสี (Dirty Bomb) หรือ Radiological Dispersal Device (RDD) ผ่านการจำลองสถานการณ์ รวมถึงมีการอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงาน ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความร่วมมือ ด้านการตอบสนองเหตุทางนิวเคลียร์ และรังสีระหว่าง อว.และกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต และเน้นย้ำถึงสมรรถนะ บทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วม”

Related Posts

Send this to a friend