POLITICS

ครม.เคาะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร ถึงกรกฎาคมนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (17 พ.ค. 65) เห็นชอบขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จากเดิมที่จะหมดเวลามาตรการในวันที่ 20 พ.ค.นี้ เป็นสิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2565 และเพิ่มเพดานการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จาก 3 บาทต่อลิตร เป็น 5 บาทต่อลิตร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังมีข้อเสนอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลใน 2 ทางเลือกให้ ครม.พิจารณา คือ

1) ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ

2) ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงในอัตราลิตรละ 5 บาท ในระยะเวลาที่น้อยกว่า 3 เดือน

โดยทั้ง 2 แนวทาง ประเมินแล้วว่า จะใช้งบประมาณไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2565

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงแนวทางการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือประชาชนก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาและอาจลดเพิ่มเติมอีก ตามข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Related Posts

Send this to a friend