POLITICS

คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ สั่งกรมป่าไม้ เพิกถอนป่าสงวนฯ ป่าพระแท่นดงรัง 193 ไร่

วานนี้ (16 ม.ค. 66) ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีอยู่ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน , ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ในพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน)

รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยให้กรมป่าไม้ เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังฯ และเป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยมอบหมายให้กระทรวง ทส. พิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

Related Posts

Send this to a friend