POLITICS

‘จุรินทร์’ เดินหน้าดัน พ.ร.บ.ประมง ถึงที่สุด จี้ จังหวัดลงดาบต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

วันนี้ (16 ต.ค. 64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หอการค้าจังหวัดปัตตานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พบปะสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ที่ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ถนนนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายจุรินทร์ กล่าวภายหลังการประชุมกับสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี และผู้ประกอบการ ซึ่งในการประชุมหารือได้ข้อสรุป 5 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การจ่ายเงินชดเชยซื้อเรือประมงพาณิชย์ ที่ดำเนินการค้างคาหลายปี เกี่ยวข้องกับการนำมาตรการ IUU มาบังคับใช้ในประเทศ มีเรือที่จังหวัดปัตตานีที่จำเป็นเข้าไปจ่ายเงินเยียวยาทั้งสิ้น 423 ลำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็นส่วนแรก จำนวน 101 ลำ จะเร่งรัดดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้ก่อนมีวงเงินขอดำเนินการ 245 ล้านบาท และจะมีการเร่งรัดนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในวันที่ 28 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ตนมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทย ท่านนิพนธ์ บุญญามณี ซึ่งเป็นกรรมการให้การสนับสนุน

ประเด็นที่สอง การแก้ไขพระราชกำหนดการประมงปี 58 ซึ่งผู้ประกอบอาชีพประมงปัตตานีและชายแดนใต้ หรือทั่วประเทศ ต้องการเห็นการเร่งรัดดำเนินการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การประกอบอาชีพประมงเดินหน้าต่อไปได้ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีการยื่นแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่การพิจารณากฎหมายใหม่ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญมาตรา 77 รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งอยู่ขั้นตอนนี้ ตนฝากสมาคมฯช่วยให้ความเห็นสนับสนุนต่อไปด้วย เพื่อจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป

ประเด็นที่สาม ต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพประมงพาณิชย์ หลังจากขายเรือหรือจำเป็นต้องเลิกอาชีพประมงพาณิชย์ไปแล้วให้สามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่น ซึ่งมีอยู่จำนวน 12 รายการ ที่ต้องการไปทำอาชีพเกษตรกรรมด้านอื่น แต่จำเป็นต้องมีที่ดินทำกิน จึงขอที่ดินทำกินไปยังนิคมสร้างตนเองจังหวัดจังหวัดยะลา ซึ่งเรื่องนี้จะให้ ศอ.บต.ช่วยทำต้นเรื่องไปยังกรมพัฒนาสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป เพราะกระทรวงฯ มีนิคมสร้างตนเองที่จังหวัดยะลาและมีที่ดินทำกินอยู่จำนวนหนึ่งที่อาจพิจารณาจัดสรรให้ได้

ประเด็นที่สี่ ผู้ค้าสัตว์น้ำหรือสินค้าประมงที่แผงค้า ของตลาดองค์การสะพานปลาตัวเมืองปัตตานีร้ องเรียนว่ามีการปรับเปลี่ยน สิทธิการให้เช่าและปรับเปลี่ยนขนาดของแผงค้าให้เล็กลง ทำให้ผู้เช่าขาดพื้นที่ที่จะเก็บรักษาสินค้าประมงที่จะต้องดองน้ำแข็งไว้ขายในวันต่อไป และถ้าไปไว้ที่อื่นจะยุ่งยากมาก ตนได้ขอให้ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาลงมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับทางจังหวัดและผู้ค้าด้วยตนเอง คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานและผลเป็นอย่างไรให้รายงานให้ตนทราบต่อไป องค์การสะพานปลาในฐานะรัฐวิสาหกิจและดูแลให้ผู้ค้าที่แผงค้าได้รับความเป็นธรรมต่อไปด้วยในการประกอบอาชีพ

ประเด็นที่ห้า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวซึ่งมีสิทธิ แค่เข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่กลับมาทำธุรกิจและเป็นเจ้าของธุรกิจเองเท่ากับเป็นการแย่งอาชีพคนไทยและผู้ประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งผิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 100,00-1,000,000 บาท และถ้ายังไม่เลิกการกระทำมีค่าปรับอีกวันละ 10,000- 50,000 บาท ตนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมพบว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดรวมถึงผู้ค้าที่ทำการประมงในพื้นที่ ออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งแก้ปัญหากรณี ต่างด้าวเข้ามายึดพื้นที่ และเป็นเจ้าของกิจการ แย่งอาชีพทำมาหากิน ซึ่งนายนิพนธ์ ได้เข้ามาเจรจาก่อนที่ นายจุรินทร์ จะเข้าไปรับฟังปัญหาและรับข้อเสนอของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป 

Related Posts

Send this to a friend