POLITICS

‘ดิเรกฤทธิ์’ ชี้ ปัญหาสูตรคำนวณ ส.ส. ต้องแก้เอง ส.ว. ไม่ร่วมลงชื่อยื่นศาล รธน.ตีความ

‘ดิเรกฤทธิ์’ ชี้ ปัญหาสูตรคำนวณ ส.ส. ต้องแก้เอง ส.ว. ไม่ร่วมวง ลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ มองปัญหาสภาฯ ล่มเพราะเทคนิคไม่แสดงตน อาจสร้างปัญหาต่อการพัฒนาการเมือง

วันนี้ (16 ส.ค. 65) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. เปิดเผยถึงท่าทีของ ส.ว.ต่อการร่วมเข้าชื่อกับ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. ว่า ส.ว.ส่วนใหญ่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นสภาถ่วงดุล มีความเป็นกลาง ดังนั้นการร่วมเข้าชื่อในประเด็นดังกล่าว จะไม่มี ส.ว.เข้าร่วม และส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของ ส.ส.และสภาผู้แทนราษฎรที่มีฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจะดำเนินการ ขณะที่ ส.ว. ไม่ควรร่วมลงชื่อ ส่วนตัวจะไม่ร่วมยื่นกับ นพ.ระวี แต่ยังขอสิทธิส่วนตัวที่จะแสดงความเห็น

“การยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนั้นเป้นเรื่องที่ทำได้ เมื่อใครมีข้อสงสัย หรือไม่เห็นด้วยกับแนวทาง และมีความเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งยอมรับว่า ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้หาร 100 หรือ หาร 500 ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ต่างมีประเด็นที่มองได้ว่า ขัดกับรัฐธรรมนูญ และกรณีที่ขณะนี้กลับไปใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้งฉบับของรัฐบาล หากมีปัญหาที่สงสัยว่าจะขัดรัฐธรรมนูญ ต้องนำไปสู่การยุติข้อสงสัยให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ” นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวถึงประเด็นการเล่นเกมเทคนิคไม่ร่วมแสดงตนเพื่อเป็นเหตุให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ที่กมธ.พิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาว่า ในประเด็นดังกล่าวมีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่มองว่าเป็นการไม่ทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สมาชิกรัฐสภาต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมพิจารณากฎหมาย อีกฝ่ายมองว่า เป็นการทำหน้าที่เพื่อยับยั้งร่างกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง ส่วนตัวมองว่า ผู้ที่ไม่มาร่วมประชุมนั้นคือ ไม่มาทำหน้าที่ และอาจทำให้เป็นปัญหาทางการเมืองได้ในอนาคต รวมถึงเกิดทัศนคติการทำงาน พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องได้ เช่นเดียวกับกรณีที่มีการวิจารณ์บุคคลที่ที่กินเงินเดือนแต่ไม่ทำหน้าที่

“อนาคตหากมีคนไม่ชอบรัฐบาล ไม่ต้องมาลงมติไม่ไว้วางใจ ให้นอนอยู่บ้าน หรือไม่ถูกใจกฎหมาย นอนอยู่บ้าน เท่ากับคัดค้าน วิธีการแบบนี้ ผมไม่เห็นด้วย และอาจจะกระทบต่อการพัฒนาการเมือง ส่วนกรณีที่มีส.ว.มาร่วมแสดงตน 150 คน ไม่มา 99 คนนั้น ยอมรับว่า เป็นเพราะมีความเห็นต่าง หากประเด็นนี้จะถูกนำไปโยงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญกำหนด เชื่อว่าสามารถทำได้ เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ และเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่ถูกยื่นต้องอธิบาย เบื้องต้นผมทราบว่าจะมีผู้ที่ไปยื่นเรื่องต่อป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว” นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว.-228

Related Posts

Send this to a friend