POLITICS

ฝ่ายค้านส่งเรื่องต่อ ป.ป.ช. ดำเนินการ 4 รมว. ยื่นสอบกรณีนายกฯ แจกเงิน ส.ส.

ฝ่านค้านแถลงสรุปประเด็น หลังซักฟอก ส่งเรื่องต่อ ป.ป.ช. ดำเนินการกับ 4 รัฐมนตรี พร้อมยื่นตรวจสอบกรณีนายกรัฐมนตรีแจกเงิน ส.ส. ต่อ กรรมาธิการฯ ระบุ ใช้อำนาจสภาฯรวบรวมหลักฐาน ยืนยัน ทำตามหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ทั้งหมด 8 เรื่อง เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 6 ประเด็น เช่น เรื่องการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค ที่ฝ่ายค้านมองว่า นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังตอบคำถามไม่ชัดเจน หลัถูกอภิปรายตั้งข้อสังเกตส่วนต่างราคาซื้อที่อาจเกิดกรณีเงินทอน

ส่วนอีก 2 ประเด็น คือ เรื่องเกี่ยวกับการระบายยางพารา และสัมปทานดาวเทียมที่ยังเป็นปัญหา

ดังนั้น ทั้ง 8 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ 4 รัฐมนตรี ซึ่งฝ่ายค้านยื่นต่อ ป.ป.ช. ในครั้งนี้ประกอบด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฝ่านค้านย้ำว่า ทั้งหมดเป็นกระบวนการตรวจสอบของสภาฯตามปกติ เพราะการทำหน้าที่ของฝ่ายในสภาฯแม้มติจะไม่สามารถเอาผิดตามที่กล่าวหาได้ แต่กระบวนการของ ป.ป.ช. จะทำหน้าที่ตัดสินตามข้อเท็จจริง หากมีความผิดรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาจะถูกดำเนินคดีในที่สุด โดยหลังวันที่ 29 ก.ย. ฝ่ายค้านจะนัดลงชื่อ ยื่นต่อ ป.ป.ช. อีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 1 เรื่อง คือ กรณีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย อภิปรายกล่าวหานายกรัฐมนตรีการสภาฯแจงเงินให้ ส.ส. แลกกับการลงมติไว้วางใจ โดยนายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย อธิบายเหตุผลที่ต้องยื่นต่อกรรมาธิการฯของสภาฯก่อน เนื่องจากการให้ใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนยื่น ป.ป.ช.ตามขั้นตอนตามปกติเมื่อพบว่ามีหลักฐานหนักแน่นเพียงพอ

Related Posts

Send this to a friend