POLITICS

เตือน อย่าแชร์ข่าวปลอมพนักงานไปรษณีย์ จัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ-บังคับรับพัสดุ

อย่าแชร์ข่าวปลอมพนักงานไปรษณีย์ จัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ พร้อมทั้งบังคับรับพัสดุ ขอเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุและสังเกตจ่าหน้าผู้รับ ผู้ส่ง รวมถึงหากไม่ได้สั่งสินค้า ห้ามเซ็นรับพัสดุอย่างเด็ดขาด

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พนักงานไปรษณีย์ จัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ พร้อมทั้งบังคับรับพัสดุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ  ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าไปรษณีย์ไทย ไม่มีนโยบายจัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับแต่อย่างใด 

โดยขอแจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้ระวังมิจฉาชีพ ที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุหลอกให้เซ็นรับพัสดุที่ไม่มีจ่าหน้าชื่อผู้ส่ง ซึ่งอาจเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการไม่ได้สั่งสินค้า ไม่ควรรับทั้งสิ้น แม้จะมีการอ้างว่าสามารถนำส่งคืนได้ในภายหลังหรือเหตุผลอื่นๆ พร้อมจัดฉากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมเข้าขอตรวจสอบสิ่งของภายหลังจากผู้ใช้บริการหลงเชื่อเซ็นรับพัสดุ 

จึงขอให้ผู้ใช้บริการสังเกตความผิดปกติของพัสดุ โดยตรวจสอบว่าเป็นสิ่งของที่ได้สั่งซื้อหรือไม่ และสังเกตจ่าหน้าผู้รับ ผู้ส่ง ว่าถูกต้องหรือไม่ทุกครั้งก่อนตัดสินใจเซ็นรับพัสดุ หากพบว่าไม่ได้สั่งสินค้า หรือพัสดุที่มาส่งมีการจ่าหน้าไม่ครบถ้วน หรือต้องสงสัย อย่าหลงเชื่อเซ็นรับพัสดุอย่างเด็ดขาด 

สำหรับผู้ใช้บริการที่พบการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยในกรณีข้างต้น หรือกรณีอื่นๆ เช่น เรียกเก็บค่าดำเนินการส่งพัสดุเพิ่มจากค่าสินค้าที่ต้องชำระ หรือแอบอ้างให้โหลดแอปพลิเคชัน และโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบกรณีหลอกลวงได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์ @Thailand_Post หรือ THP Contact Center 1545 

นอกจากนี้ ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยจะใช้อีเมล postalcare@thailandpost.co.th ในการสื่อสารเท่านั้น

ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมพนักงานไปรษณีย์ จัดส่งพัสดุที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งผู้รับ พร้อมทั้งบังคับรับพัสดุ  และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

Related Posts

Send this to a friend