POLITICS

‘หมอระวี’ โว พรรคเล็กล่าชื่อเกินครึ่งแล้ว เตรียมยื่นศาล รธน. ตีความแก้ รธน. ศุกร์นี้

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงความคืบหน้าการดำเนินการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ภายหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระที่3 ว่า ขณะนี้ได้มีการรวมรวบรายชื่อ ส.ส. ได้เกินครึ่งแล้ว คาดว่าจะสามารถยื่นรายชื่อได้ภายในวันที่ 17 กันยายนนี้ โดยเนื้อหาที่จะยื่นเนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขไม่สมบูรณ์ คือ 1.การแก้ไขวาระ 3 เกินกว่าวาระ 1 ที่รับหลักการไปคือ เสนอแก้ไขเพียง มาตรา 83 และ 91 แต่วาระ 3 กลับมีการแก้ไขเพิ่มมาตรา 86 ด้วย จึงคิดว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ 2.เป็นการแก้ไขเจตนารมณ์ที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ ทำลายระบบจัดสรรปันส่วนผสม ทำลายระบบส.ส.พึงมี และทำลายคะแนนเสียงตกน้ำ

นพ.ระวี กล่าวต่ออีกว่า 3 กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ทำในลักษณะลุกลี้ลุกลน ลวกๆ เห็นได้จากเช้าวันที่จะพิจารณาวาระ 2 ญัตติที่จะเสนอสภาฯ ของ กมธ. มีประมาณ 9 หน้ากระดาษ แต่เมื่อพิจารณาจริง กมธ.กลับตัดออก 4-5 มาตรา โดยที่ไม่มีการขอถอนร่างเดิมออกไป ทั้งๆ ที่การพิจารณาหากมีการแก้ไข กมธ. ต้องถอนร่างเดิมออกไปก่อน รวมทั้งเอกสารวาระที่ 2 ในหลักการเขียนถึง ส.ส.จำนวน 400 คน แต่เนื้อหาด้านในเขียนเนื้อหา 500 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการทำที่ลุกลี้ลุกลน

อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องไปยังนายกฯ ให้ทำการตรวจสอบคู่ขนาน เพราะกฎหมายเป็นเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ที่นายกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ จึงเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคสอง

Related Posts

Send this to a friend