POLITICS

‘ตรีนุช’ เอาด้วย สถานศึกษาสังกัด ศธ.ทุกแห่งต้องปลอดกัญชา

กระทรวงศึกษาเอาด้วย ยืนยันสถานศึกษาสังกัด ศธ. ทุกแห่งต้องปลอดกัญชา ห้ามสูบ เสพ และใช้กัญชา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยข้อกังวลหลังปลดล็อกพืชกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ยส.5) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า ขอยืนยันว่าสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทุกแห่ง ต้องเป็นสถานศึกษาที่ปลอดกัญชา ห้ามสูบ เสพ และใช้กัญชา โดยจะใช้กฎระเบียบเดียวกันกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา เพราะแม้จะเปิดเสรีแล้ว แต่ในหลักการมีข้อจำกัดอยู่ คือ ให้ใช้ในทางการแพทย์และใช้ในการรักษาโรคเท่านั้น

ส่วนกรณีอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา สามารถนำเข้าสถานศึกษาได้หรือไม่ รมว.ศธ. บอกว่า โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วย แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีแนวปฎิบัติออกมาว่า สามารถนำอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาในสถานศึกษาได้หรือไม่ ดังนั้น ตนจะไปหารือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อีกครั้ง จากนั้นจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกหนังสือชี้แจงแนวปฏิบัติ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นำไปปฏิบัติ

Related Posts

Send this to a friend