SPORT

FIVB ไฟเขียวให้ประเทศไทยเปลี่ยนตัวนักกีฬาใน VNL ได้

5 นักกีฬาไทยบินด่วนเสริมทีมสู้ศึก VNL สนาม 2 ที่ฟิลิปปินส์ เป็นบอลเร็ว 1 เซตเตอร์ 1 หัวเสา 3

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจ้งความคืบหน้ากรณีขอความอนุเคราะห์สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ(FIVB) ได้พิจารณาให้ประเทศไทยเปลี่ยนนักกีฬาไปทดแทนนักกีฬาที่มีผลการตรวจ RT-PCR เป็นบวก(พบเชื้อโควิด-19) จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ 25 คน ที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันได้ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายจัดการแข่งขัน Volleyball Nations League (VNL) ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ได้แจ้งข่าวดีให้ทราบว่า ได้อนุมัติให้ประเทศไทยเปลี่ยนตัวนักกีฬาตามที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ตามที่ร้องขอแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาทั้ง 5 คน ประกอบไปด้วย จรัสพร บรรดาศักดิ์, วิภาวี ศรีทอง, คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ, กรรณิการ์ ธิปะโชติ และฑิชาญา บุญเลิศ เดินทางไปสมทบกับทีมที่ประเทศฟิลิปปินส์

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยังได้ขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขัน Volleyball Nations League(VNL) ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ(FIVB) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ และขอขอบคุณ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โปแลนด์ และแคนาดา ที่เห็นชอบให้ประเทศไทยเปลี่ยนตัวนักกีฬาเป็นกรณีพิเศษได้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend