POLITICS

‘ศิธา’ ชี้ รัฐธรรมนูญ 60 วางกลไกสืบทอดอำนาจ คสช. หนุนแก้ไขทั้งฉบับผ่าน ส.ส.ร.

นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และพัฒนาพรรค ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตย” เนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี 14 ตุลา จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) มูลนิธิ 14 ตุลา และ 30 องค์กรประชาธิปไตย

นาวาอากาศตรีศิธา กล่าวว่ารัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมาย แผนแม่บทที่สนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตย แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 กลับเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจให้กับ คณะคสช. ที่สร้างกลไก ทั้ว ส.ว.250 คน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงเปิดทางให้พรรคพวกเครือข่ายอำนาจของตนเอง ทั้งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และกระบวนการสรรหา ส.ว. ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ คสช.ทั้งหมด

นอกจากนี้ รัฐธรรมนญปี 2560 ยังสร้างกลไกองค์กรอิสระ ที่หลายครั้งเกิดความสงสัยจากสังคมว่าทำเรื่องผิดให้เป็นถูก และทำเรื่องถูกให้เป็นเรื่องผิดหรือไม่ โดยเฉพาะเป็นเครื่องมือในการบีบบังคับนักการเมืองที่มีคดีในองค์กรอิสระให้ย้ายมาฝั่งของตัวเอง เพื่อเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

จึงส่งผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด ที่สะท้อนความไม่เห็นหัวประชาชน กรณีที่ส.ส.ยังโหวตไว้วางใจการทำงานของรัฐบาล ทั้งที่การตอบคำถามของรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหา ไม่สามารถตอบคำถามจากฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจน และตอบเพียงสั้นๆว่า ผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด อีกทั้งผลโพลนอกสภาจากประชาชนก็ไม่ต้องการให้รัฐบาลทำงานต่อไป

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ผุพัง ที่ต้องดูความเสียหายเป็นหลัก หากมีความเสียหายน้อย ก็ซ่อมจุดที่เสียหาย อาจใช้รัฐสภาในการแก้ไขได้ แต่หากมีความเสียหายมาก การยกเครื่องใหม่ จะมีความคุ้มค่ากว่า ดังนั้นหากพิจารณารัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ไม่มีความเหมาะสม และเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยอย่างมาก จึงเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยผ่านตัวแทนประชาชน ที่เลือกเข้าไปเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตรงในรูปแบบ ส.ส.ร. จะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน” นาวาอากาศตรีศิธากล่าว

Related Posts

Send this to a friend