POLITICS

กกร. เสนอ 4 แนวทางเปิดเมืองปลอดภัย

กกร. เสนอ 4 แนวทางเปิดเมืองปลอดภัย แนะนำบทเรียน ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ มาใช้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าและอยู่ร่วมกับการระบาดที่สามารถจัดการได้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีข้อเสนอไปยังภาครัฐ 4 ประเด็น คือ

  1. สื่อสารขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยให้ชัดเจน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตรงกันทุกหน่วยงาน โดยภาครัฐต้องสื่อสารไปยังประเทศต่างๆ เพื่อให้นักเดินทางได้สามารถวางแผนเข้าประเทศไทย
  2. การเปิดพื้นที่และเปิดสถานประกอบการ ควรให้มีการเปิดต่อเนื่อง เพื่อฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และควรมีมาตรฐานเดียวกันตามโซนความเสี่ยง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวว่า จะมีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงภายในสิ้นปีนี้ โดยภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนการกระจายฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3
  3. ส่งเสริมการใช้ระบบและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ สำหรับติดตามและลดความเสี่ยงให้กับนักเดินทาง เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความแตกต่างของการเดินทางเข้ามาในประเทศ สร้างประสบการณ์ที่ดีในการเข้า-ออกประเทศไทย โด้วยการนำ Digital Transformation มาใช้ เพื่อลดปัญหาต่างๆ จากระบบ manual และยังช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถรองรับปริมาณนักเดินทางได้มากขึ้น
  4. การท่องเที่ยวจากต่างประเทศในปีนี้ อาจยังไม่สามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เกิดการกระจายรายได้พร้อมๆ กับการรักษาการจ้างงาน เพื่อเร่งการฟื้นตัวในไตรมาส 4 ของปีนี้

นอกจาก 4 ข้อเสนอ นายสนั่นเพิ่มเติมว่า หอการค้าไทยได้ย้ำเรื่องการนำบทเรียนจากการเปิด Phuket Sandbox มาศึกษา เพื่อให้แผนงานที่เตรียมการไว้สามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงการจัดสรรวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อรองรับการเปิดประเทศโดยเฉพาะภาคบริการ

สำหรับผลจากการผ่อนคลายมาตรการรอบวันที่ 16 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ประเมินผลกระทบเบื้องต้นว่า จะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาทต่อวัน เพราะมีทั้งผ่อนคลายกิจการและขยายเวลาเปิดดำเนินการที่เพิ่มขึ้น

Related Posts

Send this to a friend