POLITICS

‘ฐากร’ ลาออกเลขาธิการไทยสร้างไทย หลัง 3 สส.รับหลักการงบฯ 67

วันนี้ (6 ม.ค. 67) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ทำหนังสือเรียน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า

“ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อมวลชนว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทย จำนวน 3 คน ลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคมนั้น เป็นการขัดกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในฐานะเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยจึงขอแสดงความรับผิดชอบ

ก่อนหน้าจะมีการลงคะแนนเสียง ข้าพเจ้าได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนฯ ของพรรคทั้ง 5 คนเข้าร่วมหารือที่ห้องประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกำชับสมาชิกสภาผู้แทนฯ ของพรรคทุกคนให้ลงคะแนนเสียงตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านคือ ”ลงคะแนนเสียงไม่รับร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 2567” เป็นจำนวนถึง 3ครั้ง

แต่เมื่อปรากฎเป็นข่าวว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนฯ ของพรรคไทยสร้างไทย 3 คนลงคะแนนเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2567 ดังกล่าว ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นการขัดกับมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน จึงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

Related Posts

Send this to a friend