POLITICS

นายกฯ ให้โอวาทเยาวชน ร่วมงาน World Expo 2020 Dubai

นายกฯ ให้โอวาทเยาวชน ร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ขอใช้โอกาสประชาสัมพันธ์ประเทศ ลั่น นายกฯ มาด้วยกระบวนการประชาธิปไตย บอก เคยเป็นทหารมาก่อนก็ไม่เป็นไร เพราะตอนนี้ก็ทำงานนี้มานานพอสมควรแล้ว แนะเยาวชนทำให้พ่อแม่มีความสุขสบายใจ ไม่ไปทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่างๆ

วันนี้ (14 ก.ย. 64) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย world EXPo 2020 Dubai ที่จะขึ้นระหว่าง 1 ต.ค 2564 -31 มีนาคม 2565 ณ เมือง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้ารับโอวาทจาก พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ 

โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันนี้ตนมาแสดงความยินดีกับหลานๆ ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดนิทรรศการ ซึ่งจะมีผู้เข้ารับชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเมืองที่มีความทันสมัย แต่ก็มีหลายอย่างที่ต่างจากประเทศเราอยู่บ้าง เราเป็นพี่น้องกันทั้งโลก อยู่บนโลกใบเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นรัฐบาลยินดีสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าร่วม ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทั้งโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้น และเมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศแล้ว ก็ต้องนำความรู้กลับมาต่อยอดแบ่งปันผู้อื่น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเจรจาการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ต่างประเทศก็ได้ชื่นชมความเป็นไทย ทั้งรอยยิ้มสยามอาหารอร่อย และธรรมชาติที่สวยงาม รวมไปถึงบุคลิกอ่อนน้อมนุ่มนวลของคนไทย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเป็นประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรีก็เข้ามาด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไป นายกเคยเป็นทหารมาก่อนก็ไม่เป็นไร เพราะตอนนี้นายกฯ ก็ทำงานนี้มานานพอสมควรแล้ว 

นายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่า รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ หากเดินหน้าไปได้เช่นนั้น ก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ พร้อมกับยังระบุว่า สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ว่าจะเชื้อชาติใดก็ได้รับการดูแลอย่าง ทั่วถึง นี่คือสิ่งที่ต้องสร้างความรับรู้ ประเทศเขาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่คือประเทศเรา

นายกรัฐมนตรี ยังระบุอีกว่า หากรู้จักการพัฒนาตนเองรักษาความดีและแสวงหาแนวทางการดำเนินชีวิตตามที่รัฐบาลได้เปิดทาง และเปิดโอกาสไว้ ตนอยากให้ลูกหลานทุกคนยึดมั่นไว้ก่อน โตไปจากนี้ก็ค่อยไปว่ากันต่อ ตอนนี้เรามีหน้าที่ของเรา คือการทำให้พ่อแม่มีความสุขสบายใจและมีอนาคตในวันหน้า ไม่ไปทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่างๆ

โดยในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียังได้พูดหยอกล้อกับเยาวชนโดยระบุว่า ตอนพูดแล้วเหนื่อยพูดตั้งแต่เช้ามีประชุมครม. ด้วย ประชุมทุกวัน คนไม่มีวันหยุด ประเทศกำลังเคลื่อนไปข้างหน้า เราจึงต้องพลิกโฉมประเทศไทยใหม่ในทุกมิติ ปล่อยให้เป็นแบบเดิมไม่ได้ โดยเฉพาะสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโควิด ต้องทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นหรือทรงตัวและพลิกโฉมใหม่ในที่สุด ทั้งการค้าการลงทุนและกฎหมายวันนี้นายกรัฐมนตรีพยายามเดินหน้าทำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด และยืนยันว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดูแลคนไทยทั่วประเทศทุกอาชีพทุกกิจกรรม วันนี้หากทำได้สำเร็จวันหน้าก็จะมีความสุข ยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend