POLITICS

กมธ. ปปช.เตรียมเชิญ นายกฯ รมว.สธ.แจงปมบริหารจัดการวัคซีน

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โฆษกคณะกรรมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าทาง กมธ.ปปช.มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบเจ้าพนักงานของรัฐกรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ โดยมองว่าดำเนินการทุกอย่างล่าช้า

ในช่วงแรกมีการจำกัดการใช้วัคซีนเพียงแค่วัคซีนของซิโนแวค และแอสตรา เซเนก้า แม้หลายภาคส่วนมีการเรียกร้องให้รัฐบาลนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะวัคซีน MRNA เพื่อลดความรุนแรงของโรครวมถึงยับยั้งการแพร่ระบาดและสร้างความคุ้มกันหมู่ รวมทั้งการจัดหาวัคซีนมีการปกปิดสัญญา และไม่มีการชี้แจงว่าเหตุใดจึงใช้วัคซีนซิโนแวค ต่อแม้ว่าหน่วยงานต่างๆจะระบุถึงคุณภาพของวัคซีนว่าอยู่ในระดับต่ำ คณะ กมธ. จึงเตรียมเชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า มาให้ข้อมูลหลังเปิดประเด็นทักท้วงรัฐบาลกรณีการผูกขาดวัคซีน รวมทั้งจะมีการเชิญนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เลขาฯ ศบค. อัยการสูงสุด เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งตัวแทนบริษัทวัคซีน ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทยอยเข้าให้ข้อมูล พร้อมกันนี้ กมธ.จะขอเอกสารเกี่ยวกับการประชุม เอกสารสัญญาในการจัดหาวัคซีนของทุกยี่ห้อ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ทุกประเด็นที่สังคมเกิดข้อสงสัยได้ปรากฏต่อสาธารณะ

นายธีรัจชัย ยังระบุถึงกรณีที่องค์การเภสัชกรรม เตรียมแจ้งความเอาผิดกับนายลอย ชุนพงษ์ทอง และนายแพทย์บุญ วนาสิน กรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรมได้รับความเสียหาย กรณีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จการจัดซื้อวัคซีน ว่าส่วนตัวเห็นว่ากรณีดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมไม่ควรไปดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมาย แต่ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของเอกสารและสัญญาการจัดหาวัคซีนต่างๆเพื่อให้ประชาชนและสังคมรับทราบ ซึ่งหากองค์กรเภสัชกรรมไม่ออกมาเปิดเผย ก็เตรียมที่จะเชิญเลขาธิการองค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบรายละเอียด เพื่อสร้างความโปร่งใสและความกระจ่างให้กับประชาชนถึงราคาในการจัดซื้อวัคซีนยี่ห้อต่างๆโดยเป็นการตรวจสอบตามกฎหมาย

Related Posts

Send this to a friend