PUBLIC HEALTH

คกก.วัคซีนแห่งชาติเห็นชอบจัดหาวัคซีนทุกชนิดให้คนไทยฉีดในปี 65 120 ล้านโดส พร้อมทบทวนกฎหมายกำหนดสัดส่วนส่งออกวัคซีน

วันนี้ (14 ก.ค. 64) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทิน ชาญวรรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้มีการประชุม เพื่อกำหนดทิศทางเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 หลังการประชุมเสร็จสิ้น มีการเปิดเผยผลการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยนายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า

1.ที่ประชุมผ่านความเห็นชอบเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ประจำปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส ซึ่งประกอบไปด้วยวัคซีนที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยให้จัดหาวัคซีนทั้งในรูปแบบ ไวรัลเวคเตอร์ วัคซีนชนิด mRNA วัคซีนชนิดซับยูนิตโปรตีน และวัคซีนรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดในประเทศ โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเชื้อ โดยปริมาณการจัดหานั้น ต้องคำนึงเรื่องของผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน ไปจนถึงการฉีดกระตุ้น รวมถึงการสำรองวัคซีน ไว้รองรับรับกรณีฉุกเฉิน สำหรับปีปัจจุบัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาวัคซีนให้ได้ตามเป้าที่วางไว้

2.การพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงวัคซีนแห่งชาติ พศ. 2561 ในการกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ เพื่อพิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างประกาศฉบับนี้อย่างละเอียด โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบและคำนึงถึงผลประโยชน์ ที่มีต่อประเทศ รวมถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และให้ดำเนินการเจรจาอย่างเต็มที่กับผู้ผลิตวัคซีน ให้ได้จำนวนวัคซีนที่เหมาะสมกับสถานการณ์

Related Posts

Send this to a friend