POLITICS

ศปปส.ย้ำเจตนารมณ์ ปชช.ที่รักสถาบัน ส.ว. คนใดโหวตให้ ‘พิธา’ ถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด

‘อานนท์’ ประธานกลุ่ม ศปปส. ยื่นหนังสือย้ำเจตนารมณ์ประชาชนที่รักสถาบัน ส.ว.คนใดโหวตให้ ‘พิธา’ ถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด กระทำการขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (13 ก.ค. 66) นายอานนท์ กลิ่นแก้ว ประธานกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) พร้อมคณะ ยื่นหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อย้ำชัดถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่รักสถาบันฯ และตอกย้ำถึงจริยธรรมของ สว.ที่พึงมีต่อผลประโยชน์ชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

หนังสือระบุถึงเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีผลผูกพันทุกองค์กรในเรื่องการล้มล้างการปกครอง การเรียกร้องให้มีการแก้ใขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ‘พระราชฐานะ’ ของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และอยู่เหนือความรับผิดชอบทางการเมือง ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้” และให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ห้ามเข้าไปล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์ จะส่งผลกระทบต่อสถานะของสถาบันฯ นำไปสู่การทำลายการปกครองในที่สุด

การแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสักการะ นำไปสู่การสร้างความปั่นป่วนและกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่เกินความพอเหมาะเกินควร โดยมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นำไปสู่การบ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุด

การที่ ส.ว.คนใดโหวตให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี เท่ากับเป็นการสมรู้ร่วมคิดกระทำการขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพรรคก้าวไกล มีนโยบายเป็นปฏิปักษ์ปรปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 นำกฎหมายอาญามาตรา 112 ออกจากหมวดความมั่นคง เปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหมวด 1 และหมวด 2 เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการลดทอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์หรือล้มล้างการปกครอง

ส.ว.ก่อนเข้ารับหน้าที่ ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

ศปปส. จึงอยากเห็นความสง่างามของ ส.ว. ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสูงของรัฐสภา คงรักษาเกียรติด้วยชีวิต ดั่งคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยถ้อยคำที่ว่า “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

Related Posts

Send this to a friend