POLITICS

‘วิษณุ’ ย้ำ ครบวาระ 8 ปี จะสะกิดนายกฯ ให้ออกเอง ตอนนี้ยังไม่รีบคิด

‘วิษณุ’ ย้ำ ครบวาระ 8 ปี จะสะกิดนายกฯ เอง ตอนนี้ยังไม่รีบคิด แจงแทนนายกฯ ที่ให้รอดูผลงาน 5 ปี ไม่ได้ขออยู่ต่อแต่เป็นกรอบปฏิรูป 5 ปีจะเห็นผล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม มอบหมายให้ดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกฯว่า ยังไม่มีคำตอบอะไร นายกฯมอบหมายให้ตนไปดูเรื่องนี้แล้ว แต่ตนยังไม่ได้ดูและยังไม่ต้องทำอะไรในเวลานี้ รวมถึงนายกฯยังไม่มีกำหนดให้แจ้งผลการศึกษาเวลาใด ให้เฉยๆ ไปก่อน และเมื่อตนยังไม่ได้แจ้งผลกับนายกฯจะมาบอกสื่อได้อย่างไร 

พร้อมกันนี้นายวิษณุ ได้กล่าวติดตลกว่า “หากเมื่อไหร่ถึงเวลาผมจะสะกิดนายกฯว่า “ครบแล้วครับไปเถอะ” อย่างไรก็ตามประเด็นที่ว่ามานี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยที่จะทำให้เกิดความชัดเจนและน่าเชื่อถือ แม้แต่การส่งศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้ 

เมื่อถามว่าเรื่องนี้ต้องมีความชัดเจนก่อนเดือน ส.ค. ปี 65 ที่จะครบการดำรงตำแหน่ง 8 ปี หากนับตั้งแต่ปี57 ที่เข้ามาเป็นนายกฯสมัยแรกใช่หรือไม่ถึงจะแจ้งนายกฯ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่รู้ยังไม่เคยคิดอะไรทั้งนั้น และขอยืนยันว่าตนไม่เคยออกมาระบุว่าการดำรง ตำแหน่งของพล.อ.ประยุทธ์ จะนับตั้งแต่เมื่อใดเพราะยังไม่ถึงเวลา และถ้าหากจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ก็มีโอกาสยื่นได้ก่อนเดือน ส.ค. 65 แต่ไม่ใช่ยื่นตอนนี้ เพราะถ้ายื่นตอนนี้ศาลก็บอกว่ายื่นไปทำไม และตนไม่อยากจะพูดอะไรมาก เพราะไม่อยากเปิดประเด็นในตอนนี้เนื่องจากไม่มีประโยชน์อะไร หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ในตอนนี้ 

ส่วนประเด็นนี้ต้องชัดเจนก่อนการเสนอแคนดิเดตนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่รู้และไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น เมื่อถามว่ากรณีที่นายกฯ ไปพูดที่นครศรีธรรมราช ว่าให้รอดูผลงานอีก 5 ปี หมายความว่าอย่างไร นายวิษณุ ตอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้อธิบายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าไม่ได้หมายความว่าจะอยู่อีก 5 ปี กระแสที่ออกมาไปบิดเบือน สิ่งที่ท่านจะสื่อสารคือ นโยบายต่างๆ ที่ได้ทำไปจะเห็นผลในอีก 5 ปี จะเห็นผล และสิ่งที่ท่านพูดถึงกรอบเวลา 5 ปี นั้นเป็นวงรอบของกรอบแผนปฏิรูป ไม่ได้ให้นับ 5 ปี จากปัจจุบัน

Related Posts

Send this to a friend