POLITICS

อรรถวิชช์ หารือ กกต. พรรคการเมืองตั้ง “ศูนย์ประสานงานหาเตียง-ศูนย์พักคอย” ได้หรือไม่

(11 ม.ค. 65) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร พรรคกล้า ในฐานะเลขาธิการพรรค ทำหนังสือหารือ กกต. เกี่ยวกับบทบาทพรรคการเมืองในสถานการณ์โควิด เนื่องจากที่ผ่านมา ที่ทำการพรรคกล้าเป็นศูนย์ประสานงานโครงการกล้าหาเตียง เคยประสานให้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาแล้วกว่า 7,000 เคส รวมถึงการเปิดศูนย์กล้าดูแลร่วมกับชุมชนต่างๆ จำนวน 36 ศูนย์

นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์ยุติการประสานงานชั่วคราว เพราะเข้าสู่ช่วงพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งบังคับใช้ แต่สถานการณ์โควิดยังคงระบาดต่อเนื่อง จึงได้ทำหนังสือหารือ กกต.ว่า พรรคกล้าจะเป็นศูนย์ประสานงานช่วยหาเตียงและศูนย์พักคอยได้หรือไม่ โดยเป็นงานของอาสาสมัครที่ทำโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แจกสิ่งของใดๆ ให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง กกต.ตอบกลับ

Related Posts

Send this to a friend