POLITICS

เฟดเอ็กซ์ เผย 3 เทรนด์ขับเคลื่อนเทคโนโลยีผู้ให้บริการโลจิสติกส์

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เผย 3 เทรนด์ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องเตรียมพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้รูปแบบการทำงานในซัพพลายเชนการขนส่งเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รองรับต่อการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้ ข้อมูลจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี และเกิดการเติบโตในด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

คาวอล พรีท ประธานบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เปิดเผยว่า ด้วยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทำให้รูปแบบการทำงานในซัพพลายเชนการขนส่งจึงเปลี่ยนไป โดยการจัดส่งแต่ละขั้นตอนมีการดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัล ไม่เพียงแต่ความพร้อมในการใช้งานและคุณภาพของข้อมูลภายในซัพพลายเชนทั่วโลกจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ยังทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยให้ระบบเรียนรู้ผ่าน Machine Learning และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัจจุบัน เฟดเอ็กซ์ กำลังก้าวสู่การเดินทางในสายนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งข้อมูลยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนโฉมซัพพลายเชน โดยมีประเด็นที่น่าจับตามองดังต่อไปนี้

1.การกำหนดข้อมูลตำแหน่งอัจฉริยะ (Location Intelligence) หรือการประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์แผนที่ เข้ามาเปลี่ยนวิถีการทำงานของธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขนส่ง กุญแจที่ปลดล็อกและสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ คือ ความสามารถในการจัดทำแผนที่แบบออนไลน์ด้วยการแทนที่ข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ที่มีหลายชั้นแสดงผลออกมาเป็นภาพ ช่วยในการตัดสินใจ เอื้อต่อการกำหนดเส้นทางการจัดส่งสินค้าในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ เฟดเอ็กซ์ ใช้งาน Geocodes หรือการกำหนดรหัสพิกัด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการวางแผนเส้นทางการจัดส่งและการระบุตำแหน่งสถานที่รับและจัดส่งพัสดุ โดยใช้อัลกอริทึมทางสถิติขั้นสูงระบุตำแหน่งข้อมูลหลากหลายจุดบนแผนที่ดิจิทัล สร้างเส้นทางการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด โดยสามารถปรับแก้ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์

2.มิติใหม่ของการติดตามการจัดส่ง ที่ไม่ใช่แค่การระบุตำแหน่งสถานที่ แต่ยังสามารถสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลในเลเยอร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตั้งแต่ข้อมูลขนาดใหญ่ไปจนการเข้าถึงระบบคลาวด์ได้ทุกที่และทุกเวลา สามารถจัดการรายละเอียดสำหรับการจัดส่งที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

เฟดเอ็กซ์ ใช้งาน Thea ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดส่งให้สามารถทราบได้ว่าเส้นทางไหนที่ใช้เวลาที่สั้นที่สุดในการเดินทาง และหากเกิดปัญหาในระหว่างการจัดส่งจะสามารถจัดการแก้ไขอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือกรอบเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ สร้างการติดตามการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านของการประมาณการเวลาในการจัดส่งและการแจ้งอัปเดตเมื่อการจัดส่งจะถึงที่หมายก่อนกําหนด หรือกรณีเกิดความล่าช้า

3.ยุคทองของโลจิสติกส์ที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ความสามารถในการปรับตารางเวลา กำลังการขนส่ง รวมถึงการวางแผนเส้นทางสำหรับการจัดส่งให้เหมาะสม ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการจัดส่ง การผลิต และการขนส่งมีความยืดหยุ่น เกิดการทำงานที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เฟดเอ็กซ์ ใช้ AI สร้างแพลตฟอร์มคาดการณ์ความต้องการอาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยในการวางแผนบริหารความสามารถในการจัดส่ง และใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robotic process automation: RPA) ในศูนย์คัดแยกสินค้า ช่วยปรับระบบการดำเนินงานให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน และการคัดแยกพัสดุ

Related Posts

Send this to a friend