POLITICS

‘จุรินทร์’ ปลุกทุกฝ่ายต้านคอรัปชั่น ตัดวงจรรัฐประหาร

‘จุรินทร์’ ยัน หัวหน้า ปชป. ทุกคนไร้มลทินทุจริต ปลุกทุกฝ่ายต้านคอรัปชั่น ตัดวงจรรัฐประหาร ชู ‘ความซื่อสัตย์’ เป็นเงื่อนไขร่วมรัฐบาลและอุดมการณ์มาตลอด 76 ปี

วันนี้ (9 ธ.ค. 65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศจุดยืนและเงื่อนไขร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ ในงาน ‘ฟัง-คิด-ทำ ถึงเวลาหยุดคนโกง หยุดงบประมาณรั่วไหล’ ซึ่งจัดโดยพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ณ ลานสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

นายจุรินทร์ เปิดประเด็นว่า กิจกรรมวันนี้จัดขึ้นโดยทีมกรุงเทพมหานคร (กทม.) ของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ซึ่งเกิดขึ้นโดยอนุสัญญาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2546 เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงจะทำให้เห็นได้ชัดว่าปัญหาการทุจริตไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาสากลที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ และแน่นอนในไทยยังเป็นพื้นที่หนึ่งที่ยังถือว่ามีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอยู่ โดยในส่วนของความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในกิจกรรมวันนี้เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องนำไปดำเนินการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะพรรคการเมืองพรรคหนึ่งของประเทศที่ดำรงมาอย่างยาวนาน เห็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 1 ในอุดมการณ์ 10 ข้อนับแต่ก่อตั้งพรรคมา เป็นหลักตอกย้ำว่าประชาธิปัตย์จะดำเนินการบนหลักความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนมาตลอด 76 ปีและต่อไปไม่มีวันเสื่อมคลาย

“วันที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล ได้ยื่นเงื่อนไข 3 ข้อ โดย 1 ข้อ คือ ต้องดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ ที่พรรคยึดมั่นมาเสมอไม่ใช่เฉพาะการเข้าร่วมรัฐบาลชุดนี้ ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคมาแล้ว 7 คน และหัวหน้าพรรคทุกคนไม่มีใครมีปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ เพราะนี่เป็นอุดมการณ์ที่ยึดถือยึดมั่นมาตลอดเวลา” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น คือ การสมคบคิดและสมคบทำ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากไม่สมคบการคอรัปชั่นเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะการทุจริตจะปรบมือข้างเดียวไม่ดัง บางยุคเป็นการทุจริตคอรัปชั่นระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการทุจริตคอรัปชั่นรูปแบบใหม่ ที่มีการดำเนินคดีกันไปมากมาย

นอกจากการทุจริตคอรัปชั่นจะเป็นภัยต่องบประมาณของประเทศ กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ยังเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยของประเทศอีกด้วย เพราะการรัฐประหารแต่ละครั้ง มักจะมีการหยิบยกเอาเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นมาเป็นเงื่อนไขทุกครั้ง

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาให้สามารถบรรลุผลได้ เพราะจะให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาแก้ไขนั้นทำได้ยาก จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันขจัดภัยนี้ให้หมดไป

“อย่าให้การทุจริตคอรัปชั่นเป็นเครื่องมือเรียกวงจรอุบาทว์กลับมาสู่ประเทศไทยอีก และพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend