POLITICS

‘ชลน่าน’ ย้ำอัพเป้า 310 ที่นั่ง หวั่นเสียงข้างน้อยรวมเสียง ส.ว. ยกมือเลือกนายกฯ

‘ชลน่าน’ ย้ำอัพเป้า 310 ที่นั่ง หวั่นเสียงข้างน้อยรวมเสียง ส.ว. ยกมือเลือกนายกฯ เผย กก.บห. ที่จะชิงเก้าอี้เขต ลาออก กก.บห. แล้ว พร้อมตั้ง ‘ลิณธิภรณ์’ นั่งโฆษกแทน ‘ธีรรัตน์’

วันนี้ (9 มี.ค. 66) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงต่อสื่อมวลชน ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถึงผลการประชุมใหญ่สามัญ พรรคเพื่อไทย ประจำปี 2566

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติการเดินหน้ากิจกรรมทางการเมืองในรอบปี และรายงานงบการเงินในรอบปี และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็น 2 เรื่องหลักที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ ร่างแก้ไขข้อบังคับพรรค ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดรับกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง

นายแพทย์ชลน่าน ยังกล่าวถึงการประกาศหมุดหมายใหม่ ให้ได้เสียง 310 ที่นั่ง เพราะหมุดหมายแรกที่ประกาศไปคือ ได้เสียง 250 ที่นั่งนั้น รู้สึกไม่มั่นใจว่า การจัดตั้งรัฐบาลจะทำได้หรือไม่ เพราะหากอีกฝั่งมีเสียงถึง 126 เสียง บวกกับ 250 เสียงของ ส.ว. ก็สามารถรวมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ ดังนั้น จึงประกาศหมุดหมายใหม่ เพื่อทำให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ไม่ให้มีใครกล้าแย่งจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนการประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค นายแพทย์ชลน่าน ยืนยันจะประกาศทั้ง 3 รายชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ ซึ่งการเสนอรายชื่อจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยจะประกาศอย่างช้าสุดคือช่วงก่อนปิดรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เช่น หากยุบสภาวันที่ 20 มีนาคม พรรคจะประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 28 มีนาคม ส่วนสาเหตุที่ประกาศล่าช้า เนื่องจากต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพรรค และที่ประชุมสาขาพรรคแต่ละจังหวัดก่อน

สำหรับกรรมการบริหารพรรค ที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ยื่นลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 66 เพื่อไม่ให้มีข้อครหาทางกฎหมาย เช่น ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ลาออกจากโฆษกพรรคเพื่อไทย โดยคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติแต่งตั้ง ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ ขึ้นเป็นว่าที่โฆษกพรรคแทน

ทั้งนี้ ยังคงเหลือ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพียง 2 คน ที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค คือ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

Related Posts

Send this to a friend