POLITICS

‘เศรษฐกิจไทย’ ร่วมประชุมสภาฯ นัดแรก – ประเดิมแหกมติวิปรัฐบาล!

‘เศรษฐกิจไทย’ ร่วมประชุมสภาฯ นัดแรก – ประเดิมแหกมติวิปรัฐบาล! โหวตสวน ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (9 ก.พ. 65) ในการพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ที่เสนอโดย ส.ส.พรรคก้าวไกล เพื่อปลดล็อคการผลิตสุราให้กับผู้ผลิตรายย่อย และสร้างโอกาสในการแข่งขัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กนั้น ที่ประชุมวิปรัฐบาล มีมติให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล มีมติเห็นชอบในการส่งให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาก่อนส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ เนื่องจาก เป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แต่ฝ่ายค้าน มีมติไม่เห็นชอบ ในการส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนั้น ที่ประชุม จึงมีมติเสียงข้างมาก 207 ต่อ 197 เห็นชอบให้ส่งร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ที่เสนอโดย ส.ส.พรรคก้าวไกล ไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่สภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณารับหลักการในวาระแรก

ทั้งนี้ ในการลงมติ ปรากฏว่า ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้ลงมติสวนทางกับวิปรัฐบาล โดยที่ร้อยเอกธรรมนัส ไม่ได้ร่วมลงมติด้วยในครั้งนี้

สำหรับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ (9 ก.พ.) ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นครั้งแรก หลังพรรคพลังประชารัฐ มีมติขับออกจากการเป็นสมาชิก

Related Posts

Send this to a friend