POLITICS

ชาติพัฒนากล้า จำลองเวทีมวยเปิดตัว 33 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.

ชูสโลแกน “กล้า FIGHT เราสู้เพื่อคุณ” หวังปักธง กทม.

วันนี้ (31 มี.ค.66) เวลา 14.15 น. ที่โรงแรมรามาการ์ เดนส์ พรรคชาติพัฒนากล้า เปิดตัว 33 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. ชูสโลแกน “กล้า FIGHT: ชาติพัฒนากล้า เราสู้เพื่อคุณ” โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค และแกนนำพรรคเข้าร่วม

นายสุวัจน์ ขึ้นเวทีมวยจำลอง มาในนามโปรโมเตอร์ใหญ่ ระบุว่า จะไฟท์กับปัญหาของคนกรุงเทพฯ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สินเชื่อ นักท่องเที่ยว และฝุ่น โดยพรรคชาติพัฒนาเคยปักธงที่ กทม.มาแล้วครั้งหนึ่งคือนางปวีณา หงสกุล ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคชาติพัฒนากล้า หวังจะปักธงที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง เพื่อทำงานรับใช้ชาวกรุงเทพฯ พาทุกคนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

นายกรณ์ กล่าวต่อว่า พรรคชาติพัฒนากล้า จะมาต่อสู้กับปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้งปัญหาของแพง และภาระหนี้สิน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของพรรคชาติพัฒนากล้า เพราะนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคงไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความกล้าในการรื้อระบบ ทำให้พี่น้องประชาชนมีค่าครองชีพที่ถูกลงอย่างยั่งยืน พร้อมที่จะรื้อโครงสร้างพลังงาน แก้ปัญหาราคาน้ำมัน รื้อโครงสร้างไฟฟ้า เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ผลิต และผู้บริโภคไฟฟ้าได้ ผ่านกองทุนติดตั้งโซลาร์ ปลดดอกเบี้ย คืนเงินทุนเป็นส่วนต่างค่าไฟฟ้าที่ลดลง รื้อระบบสินเชื่อ ยกเลิกแบล็กลิสต์บูโร ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรม ยกเว้นการเก็บภาษีประชาชน ที่มีรายได้ต่ำกว่า 40,000 บาท

“ทุกเรื่องล้วนต้องอาศัยความกล้า เราไม่เน้นลดแลกแจกแถม ชาติพัฒนากล้าจะเสนอยุทธศาสตร์อีโคโนมีสเปกตรัม 5 ล้านล้านบาท หากได้รับความสนับสนุนจากประชาชน ชาติพัฒนากล้าจะเข้ามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาปากท้อง พร้อมสู้และชนกับทุกปัญหา ด้วยผู้สมัครครบทีม 33 เขต”

นายอรรถวิชช์ ขึ้นเวทีแนะนำผู้สมัครทั้ง 33 เขต มาจากหลายแวดวง ประกอบด้วน เขต1 นันทพันธ์ ศุภณ์ภัทรพงศ์, เขต2 วรนนท์ อัศวกิตติเมธิน, เขต 3 ปรัชญา อึ้งรังษี, เขต 4 ปรินต์ ทองปุสสะ, เขต 5 กอบกฤต สุขสถิตย์, เขต 6 นที ศิริธรรมวัฒน์, เขต7 แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม, เขต8 วิเวียน จุลมนต์, เขต 9 ดร.แวววรรณ ก้องไตรภพ, เขต10 อรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์, เขต11 วิโรจน์ จิตรอบอารีย์, เขต12 โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์, เขต13 บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี, เขต14 ธาม สมุทรานนท์, ว่าที่ ร.อ.วีรพล วงษ์มะเซาะ, เขต16 กฤษณ์ เครือเจริญพร, เขต17 ฐีรทรัพย์ อภิญญาภรณ์, เขต18 ริณดา คงตาละนันท์

เขต19 ภัทรานิษฐ์ กิติรันดร์กูล, เขต 20 ดร.กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก, เขต21 อรรถเวช กองนักวงษ์, เขต22 ดิเรก ขันฑพร, เขต23 ยศยา ชิยาปภารักษ์, เขต24 รัชตะ สมบัติลาภตระกูล, เขต25 สวิชญา วาทะพุกกะณะ, เขต26 สงกรานต์ พงษ์พันนา, เขต27 ณัฐธวรรธน์ พัชรพรนุกูล, เขต28 ธนาวุฒิ รัศมีฉาย, เขต29 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์, เขต30 วันชัย สุทธิอารีกุล, เขต31 ศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, เขต32 อรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา และเขต 33 กฤษณ์ สุริยผล

Related Posts

Send this to a friend