POLITICS

‘สนธิญา’ ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบ ส.ส.-ส.ว.ทำสภาล่ม ขัดกฎหมายหลายฉบับ

‘สนธิญา’ ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบ ส.ส.-ส.ว. ทำ “สภาล่ม” เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา ขัดกฎหมายหลายฉบับ-ทำปชช.เสียผลประโยชน์ เผยเคยยื่นสอบสภาล่มมาแล้ว 17 ครั้ง

วันนี้ (8 ส.ค. 65) นายสนธิญา สวัสดี ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบกรณี การประชุมร่วมของรัฐสภา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเหตุให้องค์ประชุมไม่ครบ สภาล่ม

สนธิญา ระบุว่า ตนได้ยื่นร้องต่อ ป.ป.ช. กรณีสภาล่ม มาแล้วกว่า 17 ครั้ง การกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ส.ค. เป็นการกระทำของสมาชิกรัฐสภา มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ม.157 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.114,115 และเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ม.234(1) และ ม.235 ตนใช้สิทธิตามม.5,41,50 และว่าด้วยประมวลว่าด้วยจริยธรรม 2 ฉบับ คือ จริยธรรมที่ว่าด้วยสมาชิดสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ปี 2563 และ จริยธรรมว่าด้วยองค์กรอิสระ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ม.219 ปี 2561 จึงร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบ ทั้ง ส.ส.และส.ว. ที่ทำให้สภาล่ม เรียกร้องให้นำสำนวนครั้งนี้ไปรวมกับสำนวนที่ตนเคยร้องที่ ส.ส. ทำให้สภาล่มไปแล้ว 17 ครั้ง ด้วย

สนธิญา ระบุว่า การทำให้สภาล่มเป็นการทำให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ และทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ขัดรัฐธรรมนูญ ม.114,115

Related Posts

Send this to a friend