POLITICS

‘วิษณุ’ เผย ครม.พิจารณาเคาะเลือกตั้งผู้ว่า กทม.วันนี้ ส่วนกรอบเวลาขึ้นอยู่กับกกต.กำหนด

‘วิษณุ’ เผย ครม.พิจารณาเคาะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ ส่วนกรอบเวลาขึ้นอยู่กับกกต.กำหนด ระบุไม่เกิน 60 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

วันนี้ (8 มี.ค. 65) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันนี้ที่ประชุม ครม.จะมีการพิจารณาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และเมืองพัทยาเพราะมีการบรรจุอยู่ในวาระแล้ว ส่วนจะได้เลือกตั้งในวันไหนอยู่ที่กกต.จะเป็นผู้พิจารณาไม่ใช่อำนาจของคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก ครม.มีอำนาจเพียงให้มีการจัดการเลือกตั้งได้ ส่วนจะวันไหนเมื่อไหร่เป็นหน้าที่ของ กกต.ซึ่งจะเหมือนการเลือกตั้งท้องถิ่น อบต. อบจ. รัฐบาลเพียงให้ไฟเขียวว่าสามารถเดินหน้าได้ เมื่อ กกต.กำหนดวันชัดเจนก็จะส่งมาให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีรายละเอียด วันรับสมัคร วันเลือกตั้ง ซึ่งจะไม่เกิน 60 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ประกาศจะลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะต้องลาออกก่อนลงสมัครกี่วันนั้น นายวิษณุ ระบุว่า ต้องนับจากวันเลือกตั้งและถอยหลังมา ซึ่งไม่ถึง 3 เดือน และไม่ใช่ 3 วัน หลังทราบวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้ว และไม่จำเป็นที่จะต้องลาออกตั้งแต่ตอนนี้เพราะหากกำหนดวันเลือกตั้งอีก 6 เดือน แล้วจะลาออกทำไม

Related Posts

Send this to a friend