POLITICS

ปฐมนิเทศ พนักงานราชการเฉพาะกิจ จ้างงานเด็กจบใหม่ 406 อัตรา

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หนุนภารกิจกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขับเคลื่อนแผนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงสู่ระดับพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วไทย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระหว่างโควิด-19 ให้นักศึกษาจบใหม่ มีรายได้และมีงานทำซึ่งถือว่า เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระดับจังหวัดและพื้นที่โดยเฉพาะการส่งเสริมให้อินเตอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ smart city การจัดตั้งอาสาสมัครดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งพนักงานราชการเฉพาะกิจทั้ง 406 อัตราจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากบริการดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและรายได้ ให้กับครัวเรือน

น.ส. ตติยา แก้วละเอียด พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ขอบคุณรัฐบาลเปิดโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือเด็กจบใหม่ที่ตกงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการสอบเข้ารับราชการ ได้ประสบการณ์จริงในการทำงาน และดึงศักยภาพของตนเองออกมา และทำงานจริง และระหว่างการรอสอบเข้าราชการ สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ในสถาณการณ์โควิด

ด้านนายสุภัทภณ เหลืองพานิช พนักงานราชการ สำนักงานสถิติ จังหวัดนครนายก กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการที่ดี ได้พัฒนาศักยภาพตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลไอซีที เพราะปัจจุบัน โลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ซึ่งการได้เข้ามาทำงานในกระทรวงดีอีเอส จะทำให้เพิ่มองค์ความรู้ สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะข้อมูลสถิติ

โครงการจ้างงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10.000 อัตรา เป็นโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 วงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษษระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ จัดสรรอัตราในหน่วยงานราชการ ที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะส่วนภูมิภาคได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมทั้งเงินประกันสังคม

Related Posts

Send this to a friend