POLITICS

กทม.สั่งตรวจเข้มศูนย์เด็กเล็ก ส่งเทศกิจดูแลความปลอดภัย

กทม.สั่งตรวจเข้มศูนย์เด็กเล็ก ส่งเทศกิจดูแลความปลอดภัย พร้อมจัดอบรมรับมือเหตุรุนแรง

วันนี้ (7 ต.ค. 65) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า กรุงเทพมหานครขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ดูแลเด็ก กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่และสำนักพัฒนาสังคม เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งปกติได้มีการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำ ให้เพิ่มการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้มข้นขึ้น พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามกับผู้ดูแลศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และซักซ้อมกรณีต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อแจ้งเหตุได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการพิจารณาการฝึกอบรม ทบทวนการรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการรับมือในสถานการณ์การบุกทำร้ายให้กับศูนย์เด็กเล็กต่อไปด้วย

ส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีมาตรการดำเนินการด้านความปลอดภัยดังนี้

  1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรารักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทุกโรงเรียน
  2. มีเวลาเปิด-ปิดโรงเรียนในทุกวันที่มีการเปิดการเรียนการสอน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้าโรงเรียนเพื่อตรวจตราบุคคลที่เข้าผ่านเข้า-ออก และจะห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกในโรงเรียนในช่วงมีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด

3. โรงเรียนซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตในปัจจุบันจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักเรียนในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและเวลาหลังเลิกเรียน

  1. โรงเรียนจะมีพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ในทุกโรงเรียน สำหรับกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียน
  2. โรงเรียนจะมีระบบการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ สถานีตำรวจในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานทหาร ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
  3. สำนักการศึกษาได้ประชุมเน้นย้ำกับผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่อง การให้การดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Related Posts

Send this to a friend