POLITICS

‘อนุชา’ ย้ำชัดประเด็น 2 พส.เป็นเรื่องของสงฆ์ ไม่เกี่ยวฆราวาส

‘อนุชา’ ย้ำชัดประเด็น 2 พส.เป็นเรื่องของสงฆ์ ไม่เกี่ยวฆราวาส วอนประชาชนร่วมทำนุบำรุงศาสนา หนึ่งในเสาหลักของชาติ 

วันนี้ (7 ก.ย. 64) เวลา 08.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากกรณีกระแสสังคมที่ 2 พระสงฆ์ คือ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ แสดงธรรมผ่านการไลฟ์สด ซึ่งมีประชาชนเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก จนเกิดประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสม และอาจทำให้วงการสงฆ์เสื่อมเสีย 

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของทางสำนักงานเป็นหลัก ส่วนเรื่องของพระสงฆ์ เป็นส่วนที่มหาเถรสมาคมทำหน้าที่อยู่แล้ว ดังนั้น การกระทำดังกล่าวของ 2 พระสงฆ์ จึงเป็นสิ่งที่ทางมหาเถรสมาคมเป็นผู้ตัดสิน ทั้งเรื่องของเจตนา และผลประโยชน์อื่น เพราะถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีการถกเถียงหรือเกิดข้อขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องปกติ แม้กระทั่งเรื่องศาสนา แต่ขอให้คนไทยแยกแยะความรู้จากหลักธรรมที่ได้รับและเจตนาในการสื่อสาร พร้อมร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนา หนึ่งในเสาหลักของชาติ และช่วยกันประคับประคองไม่ให้ศาสนามีความเสื่อมเสีย

Related Posts

Send this to a friend