POLITICS

‘อนุทิน’ เตรียมเป็นประธานเปิดงาน ‘มหัศจรรย์กัญชาเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ’

‘อนุทิน’ เดินหน้าสื่อสารสร้างความเข้าใจประชาชนการใช้ประโยชน์กัญชาที่ถูกต้อง เน้นย้ำนโยบายกัญชาทางการแพทย์ เตรียมเป็นประธานเปิดงาน ‘มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ’ จ.อุทัยธานี 

วันนี้ (6 ส.ค. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างที่พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง  ยังอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายยังไม่มีผลบังคับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งหน่วยงานหลักการดูแลเรื่องการใช้ประโยชน์จากกัญชา ให้เร่งรัดการสื่อสารผ่านทุกช่องทาง และกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจของประชาชนถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนการใช้เพื่อสันทนาการ หากมีการใช้นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จะเข้าข่ายที่ต้องดำเนินคดี 

โดยในวันนี้ (6 ส.ค. 65)นายอนุทินจะเป็นประธานเปิดงาน ‘มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ’ ที่สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขตสุขภาพที่3 จัดขึ้นวันที่ 5 – 7 ส.ค. 2565 ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร เพื่อประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจการใช้กัญชาที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น การมองหาโอกาสต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างงาน อาชีพและรายได้ อย่างเหมาะสมและถูกกฎหมาย 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีโครงการตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชน ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า 1.05 ล้านคนทั่วประเทศ  โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ที่ อสม.ต้องรู้เกี่ยวกับกัญชาใน 5 เรื่อง เพื่อใช้สำหรับการดูแลคนในชุมชนและนำไปสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในชุมชน ได้แก่

1.การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม

2.การเฝ้าระวัง ป้องกันการใช้ตามที่กฎหมายกำหนด อาการแพ้หรือผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์  

3.การสนับสนุนภูมิปัญญา สมุนไพร อาหาร และพืชเศรษฐกิจ

4.การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และ

5.การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน/อปท./ภาคประชาสังคม และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยโดยบุคคลต้นแบบ 

Related Posts

Send this to a friend