POLITICS

‘ราเมศ’ ย้ำ ดีที่สุดคือเราเป็นคนไทย ติง กลุ่มชูประเด็นย้ายประเทศ มีนัยยะทางการเมือง

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการพูดถึงการย้ายประเทศเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลว่า เชื่อว่าคงเป็นการจุดประเด็นนี้มาในประเทศเพื่อให้มีผลต่อรัฐบาล ทำลายความน่าเชื่อถือการปฏิบัติงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไม่เป็นผลดี ไม่ต้องด้วยเหตุและผล หากมองกันตามความเป็นจริงจะเห็นว่ารัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและประเทศ แน่นอนว่าไม่ถูกใจใครไปทั้งหมด แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนมั่นใจได้คือรัฐบาลไม่คิดร้ายต่อประชาชนและประเทศอย่างแน่นอน ทุกคนในประเทศมีส่วนร่วมในการทำงานได้เสมอ ยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ความสามัคคีของคนในชาติคือสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่าคิดว่าทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมด แบ่งฝ่ายกันเพื่อเอาชนะ สถานการณ์เช่นนี้เราทุกคนคือประเทศไทย จับมือกัน สามัคคีกัน ก้าวเดินไปข้างหน้า

เชื่อว่าคนไทยทุกคนมีหลักคิดที่ตรงกัน คือความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยอย่างที่สุด เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ที่คนไทยเคารพเทิดทูน สืบต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน เรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ มีประเพณีวัฒนธรรม การยกมือไหว้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม และอีกมากมายที่บอกได้ถึงความดีงามของประเทศ ไม่อยากให้ชูประเด็นนี้เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ อาจจะสะใจในทางการเมืองว่าเป็นเพราะรัฐบาลคนถึงมีความคิดเช่นนี้ แต่จริงๆก็เชื่อว่าไม่มีใครคิดย้ายประเทศ ยกเว้นคนที่หนีคดีหากไม่อยากติดคุกก็ต้องหนีไปต่างประเทศก็มีให้เห็นมาก และชีวิตก็ลำบาก รัฐบาลบางรัฐบาลบริหารประเทศโดยไม่สนใจประชาชน ไม่สนใจเสียงข้างน้อย ออกกฎหมายตามอำเภอใจเสียงข้างมาก ทุจริตมหาศาล แต่ผมคนหนึ่งที่ไม่คิดย้ายประเทศแต่คิดว่าต้องสู้เพื่อเอาคนเหล่านี้ออกจากการเมือง จนหลายคนหนีไปต่างประเทศ

สังคมต้องช่วยกันสื่อสารให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามชูประเด็นการย้ายประเทศเป็นหลักคิดที่ไม่ถูกต้อง อย่าไปไล่ให้เขาไปอยู่ประเทศอื่น ต้องอธิบาย ให้เข้าใจว่าเรามีสิ่งที่ดีมากมาย ดีที่สุดในชีวิตของทุกคนคือเราเกิดมาเป็นคนไทย

Related Posts

Send this to a friend