POLITICS

‘วิป 3 ฝ่าย’ เคาะประชุมร่วมสัปดาห์หน้า 10 ส.ค. วันเดียว

‘ชินวรณ์’ คาดเข้าวาระกฎหมายลูกแน่ ยัน ปชป. มีจุดยืนเดิมตั้งแต่ชงบัตรสองใบ ขอการพิจารณาเป็นไปตามข้อบังคับ-รธน.

วันนี้ (4 ส.ค. 65) เวลา 12:45 น. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย หรือ วิป 3 ฝ่าย เมื่อเวลา 12:00 น. เพื่อกำหนดวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา ว่า

  1. กำหนดวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 10 ส.ค. 65 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชื่อว่าจะถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ เพราะร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ในกระบวนการยุติธรรม เหลืออีกเพียง 4 มาตรา
  2. กำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 09:30 น.
  3. พิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. … พิจารณาเสร็จแล้ว ในวันที่ 17-19 ส.ค. 65

นายชินวรณ์ กล่าวถึงประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมคือ พ.ร.ป. เลือกตั้งฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบกับกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อย คือสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หารด้วย 500 จึงให้คณะกรรมาธิการฯ นำกลับไปปรับปรุงแก้ไข และได้ส่งรายงานกลับมา ประธานสภาฯ ก็บรรจุระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงคาดว่าต่อจากนี้ก็จะเป็นไปตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ

นายชินวรณ์ กล่าวถึงทางออกของร่างกฎหมายฉบับนี้ 3 ทาง ได้แก่

  1. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เห็นชอบ ในวาระ 2-3 ก็จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 (2) คือส่งให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น นั่นคือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
  2. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ไม่เห็นชอบ ร่างกฎหมายก็จะตกไป เริ่มต้นกระบวนการเสนอใหม่
  3. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาไม่ทันตามกรอบเวลา 180 วัน จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 (1) นำร่างกฎหมายตามที่เสนอในวาระ 1 เข้ามา และส่งนายกรัฐมนตรีต่อไป

นายชินวรณ์ ยังกล่าวถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ว่า เรามีจุดยืนเหมือนเดิมทุกประการ เนื่องจากเราเป็นคนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ก็จะดำเนินการไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราก็ยืนยันในแนวความคิดหลักที่เสนอมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ

Related Posts

Send this to a friend