POLITICS

รองโฆษกฯ ย้ำธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ผ่านเฟซบุ๊ก

เตือนอย่าหลงเชื่อ-ไม่แชร์ข้อมูลต่อ แนะตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางหลัก

วันนี้ (4 ม.ค. 67) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อมูลว่า “ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000-50,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดคนค้ำ” โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand : AFNC) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งธนาคารออมสิน ชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอม ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

นางรัดเกล้า กล่าวว่า ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและระบุว่าว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวแอบอ้างใช้โลโก้ของ MyMo ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารออมสิน และไม่ใช่เพจของธนาคาร ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคารออมสิน นอกจากนี้ ธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ผ่านเฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ และ Messenger ซึ่งเพจดังกล่าวได้แอบอ้างนำชื่อ และตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

นางรัดเกล้า กล่าวเตือนว่า ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูล และส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว หากมีความสงสัย ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลหลักของหน่วยงานนั้น ทั้งนี้ หากแผยแพร่และแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะก่อให้เกิดความสับสน ยังผิดกฎหมายอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend